Різун Ганна Михайлівна

Різун Ганна Михайлівна

асистент кафедри. Аспірант кафедри мікробіології ЛНУ ім. І.Франка

Освіта:

Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського, лабораторна діагностика. 
Львівський національний університет ім. І. Франка, біологічний факультет.

Професійна діяльність:

Автор 11 наукових праць,  розробник примірних навчальних та робочих програм з дисциплін кафедри. Голова ППО студентів Академії (за сумісництвом).

Сфера наукових досліджень:

Тема наукової роботи: «Властивості мікроорганізмів, які забезпечують перетворення сполук нітрогену у ґрунті, за впливу гербіциду Раундапу».

Публікації:

  1. Фізіологічні властивості фототрофних сіркобактерій за впливу гербіцидів Урагану та Раундапу / Г. Різун, Г. Звір, О. Мороз, С. Гнатуш // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи”, 21 березня 2019 р. : тези доп. – Кропивницький, 2019. – С. 101−102.
  2. Звір Г.І., Різун Г.М., Гнатуш С.О. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія». – 2020. – Вип. 34. – С. 132–140.
  3. Сойка Л.Д., Цюник Н.Ю., Різун Г.М., Іваник Р.Ю. / Аналіз захворюваності аскаридозу, ентеробіозу та трихурозу, як найбільш розповсюдженіших гельмінтозів у Львівській області період 2018-2020р. // Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю» (м. Львів, 28 травня 2021 року). І Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів: «Тріада плюс», 2021. – С.122 – 125. УДК 37.018.43:004, М 34.
  4. Ханик Ю.О., Різун Г.М., Звір Г.І, Мороз О.М., Гнатуш С.О. Використання фототрофними зеленими сірковими бактеріями Clorobium limicola IMBK-8 йонів нітриту як донора електронів аноксигенного фотосинтезу за впливу неорганічних забруднювачів. // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 149-150.
  5. Г.М. Різун, Л.В. Верига, О.М. Мороз, С.О. Гнатуш, Г.І. Звір / Вплив неорганічних забруднювачів на використання бактеріями Chlorobium limicola IMB K-8 йонів тіосульфату або нітриту як донорів електронів аноксигенного фотосинтезу / Наукова конференція з питань екології Центру дитячої і юнацької творчості Залізничного району м. Львова, присвячена пам’яті видатного львівського біолога С. П. Гудзя, ЛНУ імені Івана Франка, 14 травня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 7–10.
  6. Г.І. Звір, М.І. Попович, Г.М. Різун, Н.М. Гринчишин //Дослідження здатності азотофіксувальних бактерій  Azotobacter  chroococcum до біодеструкції протипожежних фторсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів. //ІV-ій Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” : збірник матеріалів (21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна). – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 107 с.  УДК 504.06(063) Е45

  7. Різун Г.М., Цюник Н.Ю.,/ Компетенції сестри медичної при діагностиці гельмінтозів// Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти » (м. Львів, 28 жовтня 2021 року). Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції. – Львів: «Тріада плюс», 2021. – С.83 – 125.  УДК 378.046:614, С 83

  8. Менів Н. П., Різун Г. М.,/ Провідна роль мікроскопії при паразитарних хворобах. // The 8 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (May 1-3, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 459 p. (VIII Міжнародної науково-прак тичної дистанційної конференції MODERN SCIENCE: INNO VATIONS AND PROSPECTS 1-3 травня 2022 р. у м. Стокгольм, Швеція. ISBN 978-91-87224-02-7

  9. Різун Г.М., Угрин М.І. / Ризики та небезпека паразитарних інвазій у медицині /Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти // Матеріали ІІІ  Регіональної науково-практичної конференції: тези доп., Львів, 27 жовтня 2022р. – Львів, 2022 – С.72 – 75.  УДК 378.091.21:614 М 34