Різун Ганна Михайлівна

Різун Ганна Михайлівна

викладач І кваліфікаційної категорії

Освіта:

у 2006 році закінчила Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського за спеціальністю «Лабораторна діагностика» , кваліфікація лаборант медичний;

у 2009 році закінчила Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», кваліфікація бакалавр лаборант;

у 2012 році закінчила Інститут післядипломної освіти та до університетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, біологічний факультет, кваліфікація біолог, викладач біології та хімії;

з 2018 року аспірант кафедри мікробіології ЛНУ ім.І.Франка, біологічний факультет.

Сфера наукових досліджень:

Участь у дослідженні комплексної теми кафедри : «Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування на основі експериментальних, теоретичних та статистичних досліджень»

Тема наукової роботи: «Властивості мікроорганізмів, які забезпечують перетворення сполук нітрогену у ґрунті, за впливу гербіциду Раундапу».

Статті у фахових виданнях України :

1. Звір Г. І., Різун Г. М., Гнатуш С. О. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Біологія”. – 2020. – Вип. 34. – С. 132–140. DOI: 10.26565/2075- 5457-2020-34-14 (Web of Science (Zoological Record)).

2. Менів Н.П., Різун Г.М.,Двулят-Лешневська І.С. Діяльнісний підхід у професійній підготовці майбутніх медичних працівників. Інноваційна педагогіка. 2022. № 52.  УДК 378:615.851.4

Тези доповідей  на міжнародних конференціях:

1. Різун Г. М. Використання фототрофними зеленими сірковими бактеріями Chlorobium limicola IMB K-8 йонів нітриту як донора електронів аноксигенного фотосинтезу за впливу неорганічних забруднювачів / Ю. О. Ханик, Г.І. Звір, О. М. Мороз, С. О. Гнатуш // XVІ Міжнародна наукова конференція “Молодь і поступ біології”, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М. П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 149–150.

2. Zvir G. Superoxide dismutase activity of Desulfovibrio desulfuricans ІМV К-6 under the influence of zinc chloride / G. Zvir, Н. Rizun // III International scientific and practical conference “Ecological problems of the environment and rational use of nature in the context of sustainable development”, dedicated to the memory of Doctor of Agricultural Sciences, Professor Yuriy Pilipenko, October 22−23, 2020 : abstract book. – Kherson, Ukraine, 2020.

3. Г.І. Звір, М.І. Попович, Г.М. Різун, Н.М. Гринчишин //Дослідження здатності азотофіксувальних бактерій Azotobacter chroococcum до біодеструкції протипожежних фторсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів. //ІV-ій Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” : збірник матеріалів (21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна). – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 107 с.

4. Менів Н. П., Різун Г. М.,/ Провідна роль мікроскопії при паразитарних хворобах. // The 8 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (May 1-3, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 459 p. ISBN 978-91-87224-02-7 (VIIIМіжнародної науково-прак тичної дистанційної конференції MODERN SCIENCE: INNO VATIONS AND PROSPECTS 1-3 травня 2022 р. у м. Стокгольм, Швеція.

на всеукраїнських конференціях:

5. Різун Г. М. Вплив неорганічних забруднювачів на використання бактеріями Chlorobium limicola IMB K-8 йонів тіосульфату або нітриту як донорів електронів аноксигенного фотосинтезу / Г. М. Різун, Л. В. Верига, О.М. Мороз, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір // Наукова конференція з питань екології Центру дитячої і юнацької творчості Залізничного району м. Львова, присвячена пам’яті видатного львівського біолога С. П. Гудзя, ЛНУ імені Івана Франка, 14 травня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – С. 7–10.

6. Фізіологічні властивості фототрофних сіркобактерій за впливу гербіцидів Урагану та Раундапу / Г. Різун, Г. Звір, О. Мороз, С. Гнатуш // ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи”, 21 березня 2019 р. : тези доп. – Кропивницький, 2019. – С. 101−102.

7. Сойка Л.Д., Цюник Н.Ю., Різун Г.М.,Іваник Р.Ю. / Аналіз захворюваності аскаридозу, ентеробіозу та трихурозу, як найбільш розповсюдженіших гельмінтозів у Львівській області період 2018-2020р. // Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю» (м. Львів, 28 травня 2021 року). І Всеукраїнська науково-практична конференція. – Львів: «Тріада плюс», 2021. – С.122 – 125. УДК 37.018.43:004, М 34.

у регіональній конференції:

8. Різун Г.М., Цюник Н.Ю.,/ Компетенції сестри медичної при діагностиці гельмінтозів// Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти » (м. Львів, 28 жовтня 2021 року). Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції. – Львів: «Тріада плюс», 2021. – С.83 – 125. УДК 378.046:614, С 83.