1. Угода про співробітництво з навчально-виховної, наукової і методичної роботи у галузі знань «Охорона здоров’я», за якою ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Івано-Франківським національним медичним університетом (Львів(Україна), 11.11.2022р.)
 2. Договір про співпрацю в сфері освітньої діяльності з питань до профільної та профільної підготовки учнів школи, профорієнтаційної, освітньо-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної, виховної, організаційної та інших видів діяльності між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа № 100» (Львів (Україна), 01.09.2022р)
 3. Угода щодо посилення науково-дослідного потенціалу сторін, розвитку та розширення відносин, сприяння науковому співробітництву та практичної реалізації наукових розробок у галузі медицини, хірургії і урології та вдосконалення освітнього процесу (Львів (Україна), 2022р)
 4. Договір про співпрацю в сфері освітньої діяльності з питань до профільної та профільної підготовки учнів школи, профорієнтаційної, освітньо-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної, виховної, організаційної та інших видів діяльності між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та КЗ ЛОР «Львівська спеціальна школа Марії Покрови І-ІІІ ступенів» (Львів (Україна), 07.07.2021р)
 5. Договір про співпрацю з метою забезпечення доступності навчально-виховного процесу, обміну передовим досвідом в освітній сфері. Організації та участі у проведенні спільних науково-практичних заходів між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» (Львів (Україна), 16.06.2021р.)
 6. Договір про співпрацю щодо реалізації проекті у сфері освітньої, профорієнтаційної, освітньо-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної, виховної. Організаційної, інформаційної та інших видів діяльності між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Державний заклад «Луганський державний медичний університет»(Львів(Україна), 21.09.2020р.)
 7. Договір про надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) студентів між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Львівський автомобільно-дорожній коледж Національного університету «Львівська політехніка»(Львів (Україна), 02 січня 2020р.;03 вересня 2020р.)
 8. Договір про надання послуг з підключення та доступу до системи дистанційного навчання між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Національний університет «Львівська політехніка»(Львів (Україна), 02.09.2020р.)
 9. Договір про співпрацю щодо реалізації проекті у сфері освітньої, профорієнтаційної, освітньо-методичної, психолого-педагогічної, науково-експериментальної, виховної. Організаційної, інформаційної та інших видів діяльності між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Чернівецький медичний фаховий коледж (Львів (Україна), 31.-8.2020р)
 10. Договір про співпрацю у сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та ДОР «Кам’янський медичний коледж» (Львів (Україна), 25.02.2020р.)
 11. Угода про проведення сумісної науково-дослідної роботи на базі диспансеру між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та КНП ЛОР «Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» (Львів (Україна), 16.12.2019 р.
 12. Договір про партнерство та співробітництво між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Національний університет «Львівська політехніка»(Львів (Україна), 12.11.2019 р.)
 13. Угода про співпрацю у сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та  Львівським національним університетом імені Івана Франка (Львів (Україна), 21.11.2019 р.) Угода про співпрацю у сфері науково-дослідної, навчально-методичної, організаційно-виховної, культурної та іншої діяльності між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та  Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я.Горбачевського (Львів (Україна), 23.10.2019 р.)
 14. Договір про надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) студентів між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та ДВНКЗ «Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну» (Львів (Україна), 03.09.2019 р.)
 15. Договір про співпрацю щодо організації та проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Аптека «ФОП Ходаковська Л.І.» (Львів (Україна), 03.09.2019 р.)
 16. Договір про співпрацю з питань надання місць у гуртожитках Центру для тимчасового проживання студентів Інситуту та надання їм комплексної реабілітації між ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» та Львівським міжрегіональним центром соціально-трудової, професійної та мединої реабілітації інвалідів (Львів (Україна), 18.06.2019 р.)
 17. Договір про співпрацю щодо організації та проведення навчальної, виробничої та переддипломної практики студентів між ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» та КНП ЛОР «Львівський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» (Львів (Україна), 03.06.2019 р.)
 18. Угода про співпрацю щодо надання можливості і права використовувати КДЛ МЦ «Біокурс» в якості навчальної бази випускової кафедри лабораторної медицини між ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» та Приватним підприємством ФІРМИ «Біокурс» (Львів (Україна), 11.03.2019 р.)
 19. Договір про співпрацю щодо надання можливості користування спортивним залом Інституту для «Львівського навчально-наукового інституту»- структурного підрозділу Університету між ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» та Університетом державної фіскальної служби (Львів (Україна),2019 р.)
 20. Договір про співпрацю для забезпечення безперервної освітньої підготовки громадян між ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» та Київським міжнародним університетом (Львів (Україна),30.01.2019 р.)
 21. Угода про співпрацю у галузях знань, якіпредставляяють взаємний інтерес, об’єднання спільних зусиль з метою підвищення якості підготовки та кваліфікації медичних кадрів, здійснення наукової, науково-технічної діяльності між ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» та Тернопільським національним медичним університетом імені І.Я.Горбачевського (Тернопіль (Україна), 10.10.2018 р.)
 22. Договір про надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) студентів в гуртожитку між  ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського» та Львівським коледжом Державного університету телекомунікацій (Львів (Україна), 27.12.2018 р.)
 23. Договір про співпрацю між КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» та Черкаською медичною академією з метою розвитку і вдосконалення системи безперервної освіти, об’єднання творчих зусиль закладів освіти у здійсненні наукових досліджень та впровадженні їх результатів в освітній процес та практику (Львів, Україна), 03 січня 2023 року