Проць Тетяна Андріївна

Проць Тетяна Андріївна

викладач вищої категорії, викладач-методист. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

Освіта:

1989-1994 Львівський державний інститут фізичної культури, спеціальність «Фізичне виховання»

Досвід роботи:

1994-1996 Львівський національний університет «Львівська політехніка», викладач фізичного виховання

1996 – по  теперішній час – в структурі ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»

З 2016 р. аспірант на кафедрі менеджменту Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Публікації:

  1. Проць Т. А. Державне сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури на регіональному рівні: проблема узгодженості державних політик / Т. А. Проць // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Вип. 3(60): у 2 ч. Ч. 1 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019, C. 143––160. [Індексується у міжнародній наукометричних базах: Index Copernicus; Google Scholar].
  2. Проць Т. А. Моделювання професійної підготовки фахівців за спеціальністю 017 – Фізична культура і спорт: шляхи та способи урахування регіональних особливостей і потреб в умовах ступеневої освіти / Т. Проць, М. Фурса // Демократичне врядування. – 2019. Вип. 23. URL: http://www.lvivacademy.com/visnik23/zmist.html. [Індексується у міжнародній наукометричних базах: Index Copernicus; Google Scholar].
  3. Tatiana Prots, Normative and legal regulation of training and use of specialists in the field of physical education: regional aspect / Olena Vasylyuk, Tatiana Prots // Zarzadzaie – Bezpieczenswo. Wybrane aspekty. Redakcya naukowa: Antoni Piedel, Jacek Pomiankiewicz, Marta Poweska, Orest Krasiwski, Konrad Krzyzak. – Seria momogrsficzna №5 (2020). – Nisko: Wizsza Szkola Bezpieczestwa i Ochrony im. Marszalka Jozefa Pilsudskigo w Warszawie. Widzial Zamiejscowy w Nisku, 2020, p. 9–17.
  4. Проць Т. А.  Освітня складова в забезпеченні розвитку фізкультурно-оздоровчої діяльності у місцях попереднього ув’язнення та в установах виконання покарань / Т. А. Проць  // Розвиток публічного управління в Україні [Текст] : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (24 квітня 2020 р., м. Львів) / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. –– Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2020. — ___ с. –– C.