ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

 1. Загальні положення
  1. Правила користування бібліотекою КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» (далі Бібліотека) розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.011995 р., Примірного положення Про бібліотеку вищого закладу освіти України від 06.08.2004 р. № 641, Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти України № 321 від 31.08.1998 р. та Типових правил користування бібліотеками в Україні № 275 від 05.05.1999 р.
  1.2. Бібліотека – структурний підрозділ КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», метою якого є наукове і навчально-інформаційне забезпечення користувачів.
  1.3.Фонди Бібліотеки є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи.
  1.3.Правила користування Бібліотекою затверджує ректор Академії.
 2. Порядок користування Бібліотекою. Умови запису
  1. Користуватися фондами Бібліотекою мають право:
  2.1.1. Професорсько-викладацький склад, наукові працівники, аспіранти, студенти, працівники адміністративно-господарського, навчально-виробничого, навчально-допоміжного складу Академії.
  2.1.3. Викладачі, науковці, аспіранти та студенти інших вищих навчальних закладів обслуговуються лише в читальному залі
  2.2. Запис користувачів до Бібліотеки.
  2.2.1. Підставою для запису студентам, професорсько-викладацькому складу, науковцями, працівникам Академії є:
  – паспорт;
  – студентський квиток
  Користувач під час запису до Бібліотеки повинен ознайомитись з Правилами користування Бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом у формулярі читача.
  2.3. Отримувати видання за чужим студентським заборонено.
  2.4. До 10 серпня користувачі зобов’язані повернути літературу отриману на абонементах. Користувачі, які вчасно не повернули літературу, після її повернення можуть поновити своє право користування Бібліотекою терміном через один місяць.
 3. Порядок користування фондами
  1. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу та інші послуги, що надаються Бібліотекою; брати участь у читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що проводить Бібліотека.
  3.2. На абонементі література видається терміном на один місяць.
  3.3. Художня література видається в кількості до 3 одиниць зберігання на термін до 15 днів.
  3.4. Підручники та навчальні посібники у Бібліотеці видаються на семестр або навчальний рік.
  3.5. Для отримання літератури, користувач повинен подати студентський квиток, розписатися за отримання кожного видання.
  3.6. Повернення літератури засвідчує бібліотекар підписом у паперовому читацькому формулярі.
  3.7. З фондів Бібліотеки не видаються на абонемент:
  – рідкісні та цінні видання;
  – видання, опубліковані на правах рукописів (дисертації, автореферати дисертацій, дипломні роботи);
  – довідково-бібліографічні, енциклопедичні видання і довідники;
  – картографічні видання;
  – художні альбоми, фотоальбоми, видання поліграфічного мистецтва;
  – періодичні видання;
  – видання на електронних носіях, аудіо/відеоматеріали;
  – книги з автографами.
  3.8. Якщо необхідні видання та інші матеріали в Бібліотеці відсутні, користувач може скористатися послугами міжбібліотечного абонементу.
  3.8.1. Право користуватися МБА мають науково-педагогічні працівники, педагогічні та наукові працівники, аспіранти, студенти Академії.
  3.8.2. Виданнями, отриманими через МБА, читачі мають право користуватись лише у читальних залах упродовж терміну, обумовленого фондоутримувачем (не більше одного місяця) .
 4. Права користувачів
  1. Користувачі мають право:
  – користуватися фондами Бібліотеки;
  – користуватися міжбібліотечним абонементом;
  – доступу до інформаційних ресурсів Бібліотеки;
  – подавати пропозиції у письмовій формі щодо поліпшення складу і організації фондів, довідково-інформаційного апарату Бібліотеки, умов обслуговування читачів;
  – брати участь у заходах, що проводить Бібліотека
 5. Обов’язки користувачів
  1. Користувачі зобов’язані:
  5.1.1. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів Бібліотеки.
  5.1.2. Повертати отримані видання у встановлений термін.
  5.1.3. Не виносити з приміщень Бібліотеки книги та документи без дозволу бібліотекаря.
  5.1.4. Отримавши книги та інші документи, уважно переглянути їх і у випадку виявлення дефектів негайно повідомити про це бібліотекаря. Відповідальність за пошкодження книг та документів несе користувач, який останній ними користувався.
  5.1.5. У книгах та документах не робити жодних позначень і записів тощо.
  5.1.6. Не порушувати порядку розміщення літератури у фонді відкритого доступу.
  5.1.7. Не виймати карток з каталогів і картотек, не робити на них жодних позначень.
  5.1.8. Дотримуватися тиші у читальних залах та інших приміщеннях Бібліотеки. У читальному залі не користуватись мобільними телефонами.
  5.1.9. Здавати верхній одяг до гардеробу.
  5.1.10. Не псувати бібліотечного майна.

5.2. На час літніх канікул студенти зобов’язані здати отриману літературу.
5.3. Вибуваючи з академії, користувачі зобов’язані повернути до Бібліотеки всі книги і документи, підписати обхідний лист.
5.4. Користувачі, з вини яких завдано шкоди фондам Бібліотеки, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.4.1. У випадку, коли користувач загубив або пошкодив видані йому документи він зобов’язаний замінити їх іншими примірниками цих видань, рівноцінними за змістом.
5.4.2. Вартість пошкоджених чи загублених творів друку та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах Бібліотеки з урахуванням подальшої індексації їх вартості.
5.5. За порушення цих Правил користувачі позбавляються права користуватися Бібліотекою.