Похмурський Володимир Васильович

Похмурський Володимир Васильович

кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри

Відомості про кваліфікаційні категорії – спеціаліст.

Освіта:

Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, 1988 р., лікувальна справа, лікар.

Дисципліни, що викладає:

Клінічне медсестринство в хірургії; Військово-медична підготовка (тактична медицина); Гострі стани та інтенсивна терапія; Введення в медичну симуляцію; Основи меичної симуляції; Медсестринство в хірургії та інтенсивна терапія.

Напрям наукових досліджень: організація і стандартизація допомоги потерпілим із множинною травмою тіла; торако-абдомінальна травма; неопераційні та малоінвазійні методи лікування хірургічних пацієнтів; застосуваня медодики зварювання м’яких тканин у хірургії. Організація системи екстреної медичної допомоги.

Публікації: Кількість наукових праць: 42

  1. Похмурський В.В. Травматичні ушкодження тонкої кишки // Харківська хірургічна школа. – 2010.- № 2.- С. – 84-87.
  2. Похмурський В.В. Деякі особливості діагностики і лікування проникаючих поранень живота // Хірургічна перспектива. – 2010.- № 4.- С. 123-126.
  3. Похмурський В.В. Спосіб гемостазу при травматичному ушкодженні печінки. Промислова власність. Офіційний бюлетень. – 2010.- №21. Рішення про видачу патенту на винахід. Патент № 54379 Україна, МПК UA А61В 17/00 від 10.11.2010 р.
  4. Pokhmursky V., Matvijchuk B., Fedchyshyn N. Risk factors of venous thromboembolism in patients with abdominal emergencies / Materials of the 12th European Congress of Trauma & Emergency Surgery.- Milan/Italy, 27-30 April 2011. ref.№ 1890.
  5. Похмурський В.В., Федчишин Н.Р. Місце тромбоемболії легеневої артерії в структурі госпітальної летальності постраждалих із поєднаною травмою живота // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2011.- Т. 11, № 133.- C. 243-246.
  6. Децик О.З., Мельник Р.М., Похмурський В.В. Правові засади функціонування системи екстреної медичної допомоги в Україні та Польщі: схожість і відмінності // Економіка і право охорони здоров’я – 2015, № 1 (1).- С. 58-64.
  7. Oryna Decyk, Volodymyr Pochmurski. Prawne zasady funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na Ukrainie i w Polsce: podobieństwa i różnice // Emergency Medical Service. Ratownictwo Medyczne – 2016, № 1.- С.56-62.
  8. Матвійчук Б.О., Похмурський В.В., Федчишин Н.Р., Савченко А.А., Литвин А.З., Новак О.З., Кочеркевич Т.О., Кузьмак М.Р. Особливості профілактики післяопераційних тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів із поєднаною травмою живота // Український журнал хірургії.- 2011.- № 3.- С. 29-32.