Поцюрко Наталія Теодозіівна

Поцюрко Наталія Теодозіівна

Освіта:

В 1995 р. закінчила Львівський  державний  медичний  інститут,  спеціальність  «Педіатрія» .

Професійна діяльність:

Співавтор освітньої програми “Медсестринство” за І бакалаврським рівнем вищої освіти

Сфера наукових досліджень:

Формування спеціальних компетентностей сестри медичної відповідно до профілю та рівнів практичної діяльності. Аналіз стандартів діяльності сестри/брата медичних в Україні та закордоном.

Публікації:

  1. Безкоровайна У.Ю., Куксенко І.В.,  Поцюрко Н.Т  Організація самостійної поза аудиторної роботи студентів під час вивчення дисципліни «Медсестринство в педіатрії». збірник тез наукових робіт « Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників медичної науки » 21-22 лютого 2020р. м.Львів
  2. Безкоровайна У.Ю., канд.держупр, Неділько Р.В., канд. держупр, Поцюрко Н.Т., викладач кафедри клінічного медсестринства. Індикатори якості освіти, які формують компетентності до злагодженого комплексного надання медичних послуг середнім медичним персоналом. Науковий журнал – Медичний форум № (2019 р).,  м. Львів 22 – 23 листопада.
  3. Співавтор навчального посібника Медсестринство в педіатрії : навч. посіб. / М. Б. Шегедин, С. Д. Орібко, Г. І. Киричук, М. П. Середа, Т. Ю. Цьолко, Л. А. Живко, Н. Т. Поцюрко, Н. С. Храпко. – Вінниця : Нова Кн., 2009. – 312 c. – Бібліогр.: 8 назв. – укp.