Панкевич Марія Станіславівна

Панкевич Марія Станіславівна

викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта:

Львівський державний університет, 1981р.,

Спеціальність: біологія, викладач біології та хімії.

Сфера наукових досліджень

Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників.

Публікації:

  1. Панкевич М.С. Медична біологія: навч.-метод. Посібник \ М.С. Панкевич; за ред. проф. Ю.Я. Кривка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. -196с.
  2. Панкевич М.С., Щурко М.М. «Екологічні та генетичні аспекти онкологій людини». Матеріали ХІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві» 2022. Житомир.
  3. Панкевич М.С. , Щурко М.М. «Патогенетичне значення тютюнопаління на розвиток артеріальної гіпертензії» . Матеріали ХІІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» 2022 .Тернопіль; 48-49с.
  4. Панкевич М.С. «Модифікація генів та біоетичні застереження». Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої  медсестринської освіти»(м. Львів,27 жовтня 2021р.) – Львів: «Тріада плюс», 2021.- 69-77с.
  5. Панкевич М.С. «Генетичні та екологічні аспекти вад зору у людини». Вища  освіта та практика в медсестринстві: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Житомир, 22-23 жовтня 2020р/за ред. В.Й. Шатила. – Житомир: ФОП Худяков О.В., 2020. – 326с.
  6. Панкевич М.С. «Удосконалення організованого навчання студентів, спеціальності «Сестринська справа» при вивченні медичної біології – важлива складова навчального процесу». Матеріали  І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої       медсестринської освіти» (м. Львів,30 вересня 2020р.) – Львів: «Тріада плюс», 2020.-160с.
  7. Панкевич М.С., Лазар Н., Ковтало М. «Генетичні та екологічні аспекти хвороб зору». Матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м.Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського», 2020. С. 151-161.