Палагіцька Олександра Ярославівна

Палагіцька Олександра Ярославівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист

Освіта:

Вища, закінчила:

Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1995 р., біологія, біолог, викладач біології і хімії.

Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, 2001 р., Сестринська справа, бакалавр медицини за спеціальністю «Сестринська справа».

Український католицький університет, Школа біоетики, (Львів, 2016)

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті реформування охорони здоровꞌя України». «Аналіз професійної діяльності сестри медичної  в Україні та закордоном»

Публікації:

  1. Палагіцька О.Я., Кузьменко О.В. //ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД: Право на гідність і приватність. Право на конфіденційність. Право на інформацію. Куди і на що скаржитися. // Науково-практичний журнал “Медичне право” №1.2016.;
  2. Палагіцька О.Я., Кузьменко О.В.// ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД: Право на гідну смерть. Право на досягнення медицини. Право на контакт з близькими (рідними) людьми. Як стати у чергу. // Науково-практичний журнал “Медичнеправо” №2. 2016    ISNN 2072-084X(Print)ISSN 2518-7724 Науково-практичний журнал “Медичне право” внесено до таких Міжнародних наукометричних баз даних: “EBSCO Publishing, Inc.” (США) (Ліцензійна угода від 16 травня 2013 р.) Index Copernicus International. ICV (Index Copernicus Value) журналу 64,53 балів ERIH PLUS (European reference index for the humanities and social sciences) 17 червня 2016 р. Academic Resource Index (ResearchBib) ;InfoBase Index (IBI Factor за 2017 р. – 2.8.); Crossref;
  3. Палагіцька О.Я., Назар Н.С. // ПЕРШИЙ В Україні :«Посібник медичних термінів «Основи медсестринства» 2 частини, для незрячих шрифтом Брайля. Львів, 2017.
  4. Палагіцька О.Я.// «Здоров’я. Фактори ризику виникнення захворювань» Науково-популярний вісник ЦОВ, Спеціальний випуск, січень 2018.
  5. Палагіцька О,Я.// Журнал «Довідник головної медичної сестри» №12 2019 р. Менеджмент у медсестринстві: Безпечне лікарняне середовище: «Довіра до персоналу — основа безпечного лікарняного середовища». URL: https://emedsestra.mcfr.ua/779693
  6. Палагіцька О.Я //Журнал, ел.портал «Довідник головної медичної сестри» Проекти: «Проєкт сприяння розширенню можливостей медичних сестер «Міцніші разом» українською і англійською мовою – URL: https://www.medsprava.com.ua/news/2890-prokt-spriyannya-rozshirennyu-mojlivostey-medichnih-sester-mtsnsh-razom-ta-mjnarodna
  7. Палагіцька О.Я //«Медсестра Галичини» 12, 2019 р. стаття.: «Комунікація, якої бракує?! Роздуми, висновки та дії», газета «Медсестра Галичини», листопад
  8. Палагіцька О.Я. //Журнал «Довідник головної медичної сестри» №6 2020 р. «Досвід інфекційного контролю у часі карантину COVID-19, як інструмент налагодження профілактики інфекцій у закладі охорони здоров’я» URL: https://emedsestra.mcfr.ua/?mid=35313
  9. Покликання на публікацію відеозаписів лекцій та тренінгів на різних і освітніх платформах: URL: https://docs.google.com/document/d/1PkNUJ1e-KAZCbjmGTLcQuJhT4qhU_d5k/edit?usp=share_link&ouid=106206913084879213273&rtpof=true&sd=true (у переліку  13 назв і тем ).