Викладання клінічних дисциплін у воєнний час. Засідання Вченої ради 28 вересня 2022р.

Моніторинг якості освітнього процесу на факультеті №2. Засідання Вченої ради 28 вересня 2022р.

Використання Moodle в умовах дистанційного навчання. Засідання методичної ради 26.01.2022 р.

Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін. Засідання методичної ради 15.12.2021.

Результати моніторингу навчально-методичних комплексів дисциплін та курсів Moodle педагогічних працівників, що підлягають атестації у 2021/2022 н.р. Засідання методичної ради 15.12.2021.

Організаційно-методичний супровід вибіркових навчальних дисциплін в умовах дистанційного навчання. Засідання методичної ради 13.10.2021.

Про затвердження анкет для щорічного опитування учасників освітнього процесу в ЛМА. Засідання методичної ради 13.05.2021.

Віртуальне навчальне середовище MOODLE: проблеми впровадження. Засідання методичної ради 10.02.2021.