Особливості інклюзивної освіти з дисципліни «Мікробіологія»

     18 січня 2021 року завідувачем кафедри лабораторної медицини Федорович У.М. разом з викладачем Менів Н.П. проведено дистанційно методичний семінар на тему:  “Особливості інклюзивної освіти з дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація лабораторна діагностика, освітньо-професійного рівня – молодший бакалавр”. Присутні на семінарі: к. н. з державного управління Безкоровайна У. Ю. декан факультету 1, к. філос. н. Федорик В. М. завідувач навчально-методичної частини, Білобривка В. Ю. завідувач навчально-виробничою практикою, к. техн. н., доц. кафедри фундаментальних дисциплін Березовська І. Б., к. іст. н. Лозинська С. О. завідувач кафедри соціально-гуманітарних наук академії,  викладачі кафедри лабораторної медицини, студенти групи IVЛД21.

     Запрошені гості: Дефтяренко Ж. викладач біології і хімії середньої школи м. Краснореченськ, Луганської області, Сверстюк А. доц. кафедри інформатики ДВНЗ “Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”.  

     На семінарі висвітлено історія професійного навчання студентів з вадами слуху, психолого-педагогічні особливості студентів під час засвоєння знань, а також організація освітнього процесу, впровадження сучасних методів навчання, використання інформаційних технологій та інновацій з дисципліни “Мікробіологія”.