Особливості дистанційного навчання

     4 листопада 2020 року відбувалося чергове методичне засідання кафедри фармакології за темою методичного семінару «Дистанційне навчання», дистанційно «он лайн» з залученням програми- ZOOM. Порядок денний науково методичного семінару кафедри фармакології складав обговорення силабусів, та обговорення питань нових іноваційних методик дистанційного викладання у ВНЗ (Вищих навчальних закладах). На методичному семінарі виступила з доповіддю у вигляді мультимедійної презентації в.о. завідувач кафедрою к.м.н. Олексюк-Нехамес Алла Григорівна тема доповіді: «Особливості дистанційного навчання (Історія питання)».

     Змістовно поділився досвідом професор, д.х.н. Валентин Сергеев, щодо проведення навчального процесу у інших вищих навчальних закладах з залученням системи Moodl та особливості практичного застосування електронної бази матеріалів кафедри, та особливості створення силабусів.

      Присутні члени кафедри доцент к.ф.н.,Терещук Софія Іванівна, поділилася досвідом ведення занять дистанційної форми з залученням системи Zoom на заняттях з історії фармації. Присутні члени кафедри к.х.н. Жукровська Марія Олександрівна підтримала також думки і ідеї професора Валентина Сергеева, та ідеї щодо ролі і залучення студентства до навчального процесу. Цікава доповідь викладача Партика Уляна Богданівна «Інноваційні методики» яка була озвучена і відповідала актуальності проведеного даного методичного семінару. Присутні члени кафедри, к.ф.н., Бензель Л.В. , к.ф.н. Луцевич Д.Д. проводили дискусійну бесіду, щодо даної тематики.

 

Особливості дистанційного навчання