Основні напрямки діяльності бібліотеки

  1. Формування, використання та зберігання бібліотечного фонду відповідно до профілю Академії та інформаційних запитів користувачів.
  2. Забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно -бібліографічного та інформаційного обслуговування студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу, наукових працівників та інших категорій користувачів відповідно до їх інформаційних запитів на основі широкого доступу до фондів бібліотеки і згідно з правилам користування бібліотекою.
  3. Сприяння вихованню медичних фахівців високої кваліфікації, гармонійно розвинутих, високоморальних, свідомих свого громадського обов’язку, відкритих до інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
  4. Пропагування за допомогою книг загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідеї національного державотворення.
  5. Виховання інформаційної культури читачів, прищеплення їм навичок користування книгою та бібліотекою.
  6. Організація та ведення довідково-пошукового апарату з використанням як традиційних, так і новітніх технологій.
  7. Сприяння та консультування щодо наукових досліджень в медицині.
  8. Розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості на основі нових технологій, комп’ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів.
  9. Координація діяльності бібліотеки з іншими структурними підрозділами та громадськими організаціями Академії, співпраця та взаємодія з науковими бібліотеками інших ВНЗ та бібліотеками інших систем та відомств.