Онлайн-лекція з дисципліни «Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі»

     13 листопада 2023 р. асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін к.пед.н. Клонцак Ореста Ігорівна провела відкриту онлайн-лекцію з дисципліни «Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі» для студентів освітнього ступеня магістр на тему: «Конфлікти у педагогічній діяльності, шляхи їхнього вирішення».

    На лекції були розглянуті такі питання: сутність конфлікту, функції конфлікту; класифікація та особливості педагогічних конфліктів; причини виникнення педагогічних конфліктів; стилі поведінки у конфліктній ситуації; стратегії залагодження конфлікту. Студенти не лише ознайомилися з теоретичним матеріалом, але й розглянули конкретні педагогічні ситуації.

Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі