Олійник Наталія Юріївна

Олійник Наталія Юріївна

кандидат політичних наук, доцент, керівник наукових семінарів на кафедрі.

Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта:

Львівський державний університет імені І.Франка, 1995 р., спеціальність – всесвітня історія, кваліфікація – історик, викладач історії.

Державний університет «Львівська політехніка», 2000 р., спеціальність – менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст.

2013 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри соціальної роботи та суспільних дисциплін.

Брала участь у грантових програмах та проєктах в Ізраїлі (2012 р.), Литві (2013р.), Польщі (2013 р.), Німеччині (2014 р.), Польщі (2015-2016 рр.), Польщі (2017 р.), Німеччині (2018 р.), Литві (2019 р.). Учасниця грантових проєктів україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти в Україні» (від 2020 р.) та проєктів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) (від 2019 р.).

Нагороджена Почесною грамотою Львівської обласної ради, Почесною грамотою Львівської державної адміністрації, Грамотою і срібною монетою від Національного банку України, Подякою Міністерства освіти і науки України.

Сфера наукових досліджень:

гендерні та жіночі студії, громадянське суспільство, інклюзія, комунікативні аспекти медицини.

Авторка понад 60 наукових праць, у тому числі 3 монографій, 4 навчальних посібників, 1 підручника.

Публікації:

  1. Олійник Н. Гендерна політика за демократії / Основи демократії: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред.. А. Ф. Колодій. Третє видання, оновлене і доповнене. – Львів: Астролябія, 2009. – с. 655-686.
  2. Комаринська З.М., Олійник Н.Ю, Україна незалежна (1991-2011) у фактах, документах ілюстраціях. – К.: УБС НБУ, 2012. – 243 с.
  3. Oliynyk N. Pamięć historyczna w kreowaniu polityki // Zagadnienia religijne I narodowości owewewspółczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskichnaterenie Euroregionu Karpackiego: Aspekt historyczny, socjologiczny I politologiczny. – Cześc – Jarosław: Wydawnictwo Panstwowej Wyższej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej, 2015. – S. 23-30.
  4. Українська людина в європейському світі: навч. Посібник / кол. Авторів; за ред.. д-ра екон. Н., проф.. Т.С. Смовженко. Д-ра філос., н., проф. З.Е. Скринник. – К.: УБС НБУ, 2015. – 609 с.
  5. Олійник Н. Життєві перспективи сім’ї та дитинства як об’єкт соціальної відповідальності української держави / Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. Ред.. А.Я. Кузнєцової, Л.К. Семів, З.Е. Скринник. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019. – С. 187-195.
  6. Олійник Н. Ю. Емансипація по-радянськи: українські жінки в соціалістичній економіці// Науково-теоретичний альманах “Грані”. – 2020. – Том 25. – № 10. – С. 5-16.
  7. Олійник Н. Ю. Методологія дослідження громадсько-політичного активізму жінок: соціально-економічні, політичні та культурні змінні// Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – 2020. – Вип. 159. – с.58-65.
  8. Соціальне забезпечення в Україні: навч. посібник / кол. авторів ; за ред. А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. Семів. — Львів : Університет банківської справи, 2021. — 547 с.