Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

лікар-викладач вищої категорії, кандидат медичних наук, лікар невролог нейрофізіолог

Освіта:

У 1995  закінчила  лікувальний факультет Львівського державного  медичного інституті Ордена Дружби народів. У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Професійна діяльність:

З 2019 р виконувач обов’язків завідувача кафедри фармакології Львівської медичної академії ім.А. Крупинського. Автор 110 наукових публікацій, 1 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір , 1 патенту на винахід,  ІІ інформаційних листів, 3 раціональних пропозицій. Лікар вищої кваліфікаційної категорії, невролог, нейрофізіолог.  

Нагороджена ювілейною медаллю «За вірність заповітам Кобзаря»  Нагороджена Почесною Грамотою та подякою Православної Церкви України (Чернівецько –Буковинська єпархія) у 2020р.

Сфера наукових досліджень:

Вивчення  медсестринських компетеностей і  моделей для покращення професійної діяльності медсестер, створення  моделей фахових компетеностей у сфері навчально- педагогічного і методичного процессу у галузі фармакології, сворення моделей віртуального дистанційного навчання у сфері фармакології

Публікації:

  1. Пилипів А.В. магістр, к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г. Деякі аспекти професійної підготовки студентів магістерської справи. Тезиси науково практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти»  30 вересня 2020 р. – \\с. 71-77
  2. Олексюк-Нехамес А.Г. Вербова Т.Р. Іноваційні технології та їх роль при зміні нейропластичності мозку студентів у процесі підготовки майбутніх фахівців Тезиси науково практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти»  30 вересня 2020 р. –с. 134-138.
  3. Пилипів А. Олексюк-Нехамес А.Г. Особливості професійної підготовки студентів- магістрів сестринської справи\\ матеріали ІІ регіональної студентмської науково практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико- біологічних наук» «З нагоди року медсестринства в Україні 2020 «- .Львів. 21 травня 2020 р. – с. 135 – 139 .
  4. Сергій Горбік, Олексюк-Нехамес Алла Проблема визначення моменту смерті у християнстві моральному вимірі з точки зору сучасних лікарів – \\Психологічні виміри культури економіки управлінні: науковий журнал\\: Випуск 16 – 2019 р.- с.27-35
  5. Олексюк-Нехамес А.Г  Жубрид.М.Т. Значення медикаментозної терапії у пацієнтів з вторинними дорсопатіями на фоні міофасціального синдрому \\Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» Дніпро 8-9 лютого 2019 р.
  6. Олексюк-Нехамес А.Г. Костерева Н.В.  Особливостіпротіканняклінічнихпроявівсинкопальнихстанів\\Збірник тез науковихробітміжнародноїнауково-практичноїконференції «Забезпеченняздоровянації та здоровяособистості як пріоритетнафункціядержави»- Одеса 18-19 січня- 2019 – С.79- 8.
  7. Олексюк-Нехамес А.Г. Шуляр І.А. Особливостіпротіканнярефлекторнихсиндромів\\Збірник тез науковихробітміжнародноїнауково-практичноїконференції «Забезпеченняздоровянації та здоровяособистості як пріоритетнафункціядержави»- Одеса 18-19 січня 2019 – С.73- 78
  8. Олексюк-Нехамес А.Г. Жубрид М.Т. Особливості фармакотерапевтичної дії органія та альфа-ліпоєвої кислоти при поліневропатіях.\\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» \\том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет – 2018 – с.220-221.
  9. Олексюк-Нехамес А.Г. Гуменчук І.О. Аналіз фармакотерапевтичної дії теноксикаму для терапії наслідків доросопатій по типу вториних уражень периферичної нервової системи \\ матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції .»Ліки -.людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».- Том 2, Харків Національний фармацевтичний факультет – 2018 – с.218-219.
  10. Олексюк-Нехамес А.Г. Шуляр І.А.\\ Нейрофізіологічний аналіз ролі міорелаксантів в лікуванні міофасціальногосиндрому.Збірник матеріалів  міжнародної науково-практичної конференції  «Перспективні напрямки розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук»,  – 2018 – м. Дніпро-  С.81-82.