Неформальна освіта в освітньому процесі

     Викладачами кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я активно впроваджується в освітній процес неформальна освіта.Неформальна освіта стосується будь-якої організованої освітньої діяльності, яка відбувається поза формальним освітнім процесом.Вона часто є менш структурованою та більш гнучкою, ніж традиційна формальна освіта, зосереджена на практичних навичках, навчанні впродовж життя та особистому розвитку.Неформальна освіта має на меті надати цінні знання, навички та можливості особистісного зростання поза межами традиційної освіти.