Неділько Роксолана Володимирівна

Неділько Роксолана Володимирівна

кандидат наук з державного управління (доктор філософії) - завідувачка кафедри

Освіта:

У 2005 році закінчила  Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького

Професійна діяльність:

З 2019 року є членом експертної групи з акредитації освітніх програм Національної агенції забезпечення якості вищої освіти

2019 рік – рецензент магістерських робіт, методичних рекомендацій, наукових статей

Сфера наукових досліджень:

Формування спеціальних компетентностей сестри медичної відповідно до профілю та рівнів практичної діяльності.

Аналіз стандартів діяльності сестри/брата медичних в Україні та закордоном

Публікації:

  1. Неділько Р. В., Подносова Л.М., асистент кафедри внутрішньої медицини. Стоп діабет. Превентивні міри щодо запобігання розвитку захворювання.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародно – практичної конференції «Охорона та захист здоров’я людини в  умовах сьогодення»: (м. Київ, 1 – 2 листопада 2019 р.) – Київ: «Київський медичний науковий центр», 2019. – 64 с.
  2. Неділько Р. В.,Симканич Н.Д.,  Формування фахових компетентностей сестри медичної. Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття», м. Київ, 31 січня – 1 лютого 2020 р
  3. Неділько Р.В.,  Безкоровайна У.Ю., Поцюрко Н.Т  Індикатори якості освіти, які формують компетентності до злагодженого комплексного надання медичних послуг середнім медичним персоналом. Науковий журнал – Медичний форум № (2019 р).,  м. Львів 22 – 23 листопада.
  4. Удосконалення методів організації та державного управління якістю безперервної професійної освіти медичних сестер в Україні / Р.В. Неділько // Право та державне управління, 2018. – №2(31). – Т. 2. – С. 119-122. – Режим доступу: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2018/tom_2/21.pdf
  5. Аналіз інформаційної складової взаємодії громадських організацій середнього медичного персоналу з органами державної влади / У.Ю. Безкоровайна, З.О. Надюк, Р.В. Неділько // Демократичне врядування, 2018. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_ 1/visnyk21/ fail/Nadjuk,Bezkorovajna,Nedilko.pdf