Назар Світлана Леонідівна

Назар Світлана Леонідівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Відомості про кваліфікаційні категорії викладачів кафедри: 2021 р. спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 2014 р. методист ІІ кат.; 2017 р. методист І кат.

Освіта:

Медичне училище Львівської залізниці сестра медична.

Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, 1990 р., Стоматологія, лікар-стоматолог.

Професійна діяльність:

З 1991 року – викладач КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».

Публікації:

 1. Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського: минуле і сьогодення// «Газета «Народне здоров’я». – липень-серпень 2016 р. – Львів. – С. 10.
 2. Назар Н.С.Назар О.Ю.Назар С.Л. Застосування пульсоксиметра в умовах бойових дій// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення». – 14-15 липня 2017 р. –С. 60-63.
 3. Назар С.Л., Назар Н.С., Журомський В.С. Морально психологічна допомога військовослужбовцям після повернення із зони АТО як соціальна проблема // Збірник матеріалів тез міжнародної конференції. Project approach and educational innovations in the context of integration into the European education area The collection of materials of the international scientific and practical conference 21 March 2018 Lodz – С.196.
 4. Дуб Н.Є., Назар С.Л.,Карпінська. Т.Г.Формування служби швидкого реагування на надзвичайні ситуації в країнах Євросоюзу// Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 20 (20) травень 2018. – Одеса. – С.30-32.
 5. Назар Н.С., Назар С.Л., Нечипор Н.О. Аналіз щелепно-лицевих поранень у зоні АТО// International scientific and praсtiсal conference «Prospects for the development of medicine in EU countries and Ukraine»  Wloclawek: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. Р.40-43; 140 pages.
 6. Словник медичних термінів для зубних техніків / Назар С.Л., Гороховська О.М., Жуковська Л.О., Заяць Т.І., Нечипор Н.О.,.– Львів: Новий Світ – 2000, 2020. – 158 с. ISBN 978-966-418-289-5.
 7. Назар О.Ю., Назар С.Л. Вплив фтору на розвиток стоматологічних захворювань// Матеріали І Всеукраїнської науково –практичної конференції (заочна форма) «Актуальні питаня запровадження інтеактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю» (м. Львів, 28 травня 2021 року). – Львів: «Тріада плюс», 2021. – с.160 (УДК 37.018.43:004 М 34,сертифікат № 23/28/05-2021.
 8. Назар С.Л., Назар О.Ю., Амізян А.А. Значення оптимального складу поживних речовин у профілактиці виникнення стоматологічних захворювань // Матеріали ІІ Регіональної науково –практичної конференції «Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти» (м.Львів, 27 жовтня 2021 року). – Львів: «Тріада плюс», 2021. – с.160 (УДК 378.046:614 С 83,сертифікат № 23/27/10-2021.
 9. Назар С.Л., Назар О.Ю. Вплив фтору на розвиток стоматологічних захворювань // Матеріали І Всеукраїнської науково – практичної конференції (заочна форма) «Актуальні питаня запровадження інтеактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю» (м. Львів, 28 травня 2021 року). – Львів: «Тріада плюс», 2021. – с.160 (УДК 37.018.43:004 М 34; сертифікат № 22/28/05-2021).
 10. Назар С.Л., Назар О.Ю. Шляхи формування цінностей доказової медицини серед студентів-медиків.// Матеріали Всеукраїнської науково –практичної конференції (заочна форма) «Освіта медичних фахівців: реалії та виклики сьогодення» (м.Львів, 27 квітня 2023 року) / за редакцією кандидата історичних наук Світлани Лозинської. Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», 2023. 153 с., ББК 74.480.26, УДК 378:005.6; 378.016.– С.83-87. сертифікат № 43/
 11. Назар С.Л., Войтюк О.О., Новосад С.І. Сучасні технології виготовлення нейлонових протезів//Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» (м.Львів, 18 травня 2023 року).-Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023.-408с. – С.395-401, УДК:685.38.
 12. Назар С.Л., Абрамович М-В.І. Актуальні аспекти профілактики основних стоматологічних захворювань//Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» (м.Львів, 18 травня 2023 року).-Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2023.-408с. – С.351-359, УДК:685.38.
 13. Словник медичних термінів: для зубних техніків / Заяць Т.І., Назар С.Л., Нечипор Н.О., Хміляр І.Р., Голод О.О. – Львів: Видавництво ПП “Новий Світ – 2000”, 2024. – 228 с. ISBN 978-966-418-401-1
 14. Качор Н.І., Назар С.Л. Сучасні методи протезування на імплантах// Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» (м. Львів, 16 травня 2024 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2024. – 504 c. – С.475-482, УДК: 616.31.
 15. Яворська М.Б., Назар С.Л. Проблемні аспекти видалення зубних нашарувань// Матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» (м. Львів, 16 травня 2024 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2024. – 504 c. – С.497-503, УДК: 616.31.