Науковий семінар 30 квітня 2024 р

   30 квітня 2024 р. відбувся науковий семінар кафедри за темою “Освітній процес у формуванні фахових компетентностей у спеціалістів аптек та закладів охорони здоров’я”. Присутні заслухали доповіді викладачів кафедри.

   Марія Жукровська виступила з доповіддю “Роль міждисциплінарної інтеграції у системі освіти майбутніх фахівців фармації (на прикладі викладання органічної хімії)”, у якій висвітлила питання формування міждисциплінарних зв’язків органічної хімії, як базової освітньої компоненти, із такими фаховими дисциплінами як фармакологія та фармацевтична хімія.

   Уляна  Партика представила доповідь на тему “Вплив освітніх технологій на розвиток фахових компетентностей майбутніх фахівців медицини та фармації”. У доповіді викладено аналіз ефективності застосування в освітньому процесі цілого ряду освітніх технологій та підходів.

   В обговоренні взяли участь Софія Терещук, Михайло Кучер, Мирослава Калитовська.