ТЕМИ

кваліфікаційних (магістерських) робіт зі спеціальності 223 Медсестринство

освітня програма «Медсестринство» за другим магістерським рівнем

2018 – 2020 н.р.

 1. «Менеджмент в медсестринстві як складова системи охорони здоров’я України»
 2. «Механізми впровадження новацій у сфері надання медичних послуг населенню в Україні».
 3. «Особливості лазерної терапії у косметології»
 4. «Особливості перспектив формування паліативної компетентності медичних сестер на сучасному рівні»
 5. «Проблеми формування конкурентної мотивації у медичного персоналу в контексті реалізації медичної реформи в Україні».
 6. «Роль медичної сестри в покращенні якості життя пацієнтів із захворюваннями підшлункової залози на різних етапах діагностики та лікування».
 7. Медсестринський супровід пацієнтів з аутоімунними процесами при порушеннях толерантності внаслідок активації TLR- рецепторів структурами мікроорганізмів».
 8. «Формування наукових підходів до розуміння поняття хоспісна та паліативна допомога».
 9. «Порівняльна характеристика моделі медсестринства в Україні з моделями країн Європи та інших країн».
 10. «Медична    реклама    як     мотивація    впливу    української    молоді    у  відмові     від тютюнопаління».
 11. Вплив факторів професійної шкідливості на здоров’я працівників косметологічної галузі».

2019 – 2021 н.р.

 1. Аналіз фахових компетентностей сестри/брата медичних в системі охорони здоров’я на прикладі первинної ланки у Львові та Львівської області»
 2. Стан здоров’я студентів ЗВО та школярів Львівщини.
 3. Інтеграція фахових і педагогічних складових – шлях до формування компетентного фахівця медсестринства
 4. Професійна підготовка магістрів медсестринства в умовах ступеневої освіти
 5. Організаційно-педагогічні    вимоги удосконалення професійної компетенції майбутніх медсестер
 6. «Професійне вигорання медичних працівників. Ставлення до власної роботи в часі трансформації системи охорони здоров’я України».

2020 – 2022 н.р.

 1. Подолання наслідків пандемії коронавірусу COVID-19 для закладів охорони здоров’я»
 2. Державне управління системою медсестринської освіти в Україні
 3. Особливості формування фахової компетентності медсестер для роботи в системі екстренної медичної допомоги
 4. Вивчення та удосконалення комунікативних компетентностей у медичних керівників на прикладі Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих ім. Ю.Липи
 5. Аналіз забезпечення доступу сільського населення до медичних послуг в умовах пандемій, зокрема в умовах Covid-19, на регіональному рівні.
 6. Менеджмент якості інклюзивної освіти в Україні на сучасному етапі
 7. Особливості синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності медичних працівників: сутність, шляхи подолання.
 8. Аналіз мотиваційних складових та формування освітнього простору в абітурієнтів України
 9. Гендерні аспекти сучасної медицини: проблеми, тенденції та перспективи
 10. Аналіз фахової діяльності сестри/брата медичних в умовах пандемії, зокрема в умовах Covid-19.
 11. Публічне урядування в сфері охорони здоров’я: світовий досвід забезпечення сталого розвитку

2021-2023 н.р.

 1. Менеджмент медсестринської діяльності у неврологічних та психіатричних стаціонарах
 2. Імплементація (або застосування) академічно-громадського навчання під час підготовки сестер медичних у закладах вищої освіти США
 3. Охорона здоров’я осіб з інвалідністю: тенденції, проблеми та перспективи.
 4. Обгрунтування системи безперервного професійного розвитку сестер/братів медичних загальної практики – сімейної медицини
 5. Соціально-психологічна    робота    сестер/братів   медичних   сімейної   медицини  ЗОЗ Львівської області
 6. Перспективні вектори медсестринського менеджменту в ЗОЗ України Формування компетентісного підходу в підготовці здобувачів вищої освіти медсестринського спрямування.

 

2022-2024 н.р.

 1. Ефективна комунікація та стратегія присутності в медсестринській практиці Еволюція медичних служб в умовах воєнного конфлікту.
 2. Менеджмент медсестринської допомоги в кардіологічних стаціонарах
 3. Робота із сім’ями алкозалежних осіб в медсестринській практиці: комунікативний аспект Управління медсес-тринською діяльністю у медичній дагностиці
 4. Мультидисциплінарний підхід в роботі з внутрішньо переміщеними особами внаслідок російсько-української війни: роль сестри/брата медичного
 5. Впровадження медсестринського процесу в спеціалізованих відділеннях кардіологічного профілю
 6. Фармацевтичні аспекти мед- сестринської діяльності в профілактиці ожиріння Вплив на стан ментального здоров’я медсестринського персоналу
 7. Роль медичної реабілітації у соціальній реінтеграції, відновленні та збереженні фізичної дієздатності.
 8. Досвід і ризики у застосуванні антимікробних препаратів у медсестринській діяльності Особливості роботи сестри/брата медичних первинної ланки з геронтологічними пацієнтами
 9. Медсестринський менеджмент при потребах пацієнтів хворих на цукровий діабет І та ІІ типу
 10. Дослідження мотивації до навчання у студентів медиків в сучасних умовах
 11. Стан і перспективи розвитку надання медичних послуг населенню України у сфері охорони здоров’я
 12. Впровадження механізмів врегулювання спеціальності Подологія
 13. Роль сестри/брата медичних у цивільній медицині України в часі війни. Управління якістю акушерської допомоги в Україні на сучасному етапі.
 14. Вплив зміїних укусів на організм людини та їхнє розповсюдження  в Україні.
 15. Розвиток органної трансплантації в Україні: роль сестри/ брата медичного в трансплантології.
 16. Навчання пацієнтів самообслуговуванню як стратегія сучасного сестринського догляду
 17. Вивчення впливу культурних відмінностей та міжнародних стандартів на процес підготовки бакалаврів за спеціальністю  223 Медсестринство.
 18. Патофізіологічні особливості вуглеводного обміну при цукровому діабеті 2 типу
 19. Вакцинація, роль сестри/брата медичних в імунопрофілактиці
 20. Менеджмент діяльності медсестринської служби в системі судово-медичної експертизи. Суїциди серед підлітків.
 21. Дослідження менеджменту освітнього процесу в  часі  війни
 22. Людяність та емпатія в практиці сестри/брата медичних
 23. Сучасні компетентності сестри/брата медичних у роботі з особами котрі постраждали від війни