17 лютого 2021 року відбулася Регіональна зустріч Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України з представниками РМУ Львівської області.
Делегатами від Львівської медичної академії ім.Андрея Крупинського  були Ольга Ільчишин, голова ради молодих учених Академії, та Ольга Сушко, кандидат біологічних наук, викладачка Академії. На цій важливій та потрібній зустрічі  обговорювалися питання щодо діяльності рад молодих учених при МОН України та їх виклики у сучасній науковій діяльності. 

Продовжуємо працювати вже з новими знаннями  і рухаємось далі !!!

зустріч Ради молодих учених

Нова концепція вищої освіти пріоритетом вважає   формування творчої особистості, здатної до саморозвитку та інноваційної діяльності  Все це є передумовою для збільшення потреби в спеціалістах, які здатні не лише співіснувати з навколишнім середовищем, але й освоювати  його й орієнтуватися в новому інформаційному просторі. 

У ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» розроблена і працює комплексна багаторівнева система підготовки науково-педагогічних кадрів, яка визначає поетапно-ступеневий підхід до формування кадрового потенціалу навчального закладу: Студентське наукове товариство, Рада молодих вчених, Вчена рада.

Надзвичайно важливим елементом є Студентське наукове товариство, діяльність якого спрямовується на всебічне сприяння розвитку медичної науки, захист наукових і професійних інтересів студентів, підготовку перспективних науково-педагогічних кадрів у відповідності з викликами сучасних євро-інтеграційних процесів у вищій медичній освіті та охороні здоров’я.

  Тому, Студентське наукове товариство має стати невід’ємною складовою навчального процесу, забезпечуючи формування у молоді наукового світогляду,  творчого мислення та індивідуальних здібностей у вирішенні практичних завдань. 

Відбулось засідання Студентського наукового товариства. Студенти обмінялись своїми ідеями, пропозиціями, напрацюваннями і запланували наступні кроки своєї роботи.