Наливайко Лілія Миколаївна

Наливайко Лілія Миколаївна

Викладач

Освіта:

У 2003 р. закінчила Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького.

У 2022 році закінчила Львівську медичну академію ім. Андрея Крупинського, отримала ступінь магістра медсестринства. 

З 2006 р. працюю на посаді викладача кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології у Львівській медичній академії ім. А. Крупинського.

Сфера наукових досліджень:

«Аналіз мотиваційних складових та формування освітнього простору в абітурієнтів України». 

«Визначення та оцінка загального рівня соматичного здоров’я студентів ВНЗ та школярів і вплив фізичної активності на нього» сумісно із Львівським лікарсько-фізкультурним диспансером.

Публікації:

  1. Наливайко Л.М. Ретроспективний аналіз підготовки медичних сестер та братів в Україні  / Л.М. Наливайко, У.Ю. Безкоровайна // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: “Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук”. – Львів, 20.05.2021. – с. 34-39. 
  2. Наливайко Л.М. Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю / Л.М. Наливайко, Ю.О. Антоненко, У.Ю. Безкоровайна // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції: “Вибіркові дисципліни: перешкоди у впровадженні. Рекомендації щодо впровадження”. – Львів, 28.05.2021. – с. 67-70. 
  3. Наливайко Л.М. Підготовка українських медсестринських кадрів в контексті реформування охорони здоров’я / Л.М. Наливайко, У.Ю. Безкоровайна // Збірник тез доповідей. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Пріоритетні напрями досліджень в наукові та освітній діяльності: проблеми та перспективи”. – Рівне, 12 жовтня 2021. – Рівненська медична академія. – с.250-255.
  4. Наливайко Л.М. // Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції: “Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти”. – Львів, 27 жовтня, 2021. – с. 34-38.   
  5. Наливайко Л.М. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: “Пріоритетні напрями досліджень в науковій та освітній діяльності: проблеми та перспективи”. – Рівне, 12-13.10.2022. 
  6. Наливайко Л.М. Підготовка сестер /братів медичних в Україні на початку ХХІ ст. / Л.М. Наливайко // Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти» (м. Львів, 27 жовтня 2022 року). – Львів : «Тріада плюс», 2022. – 23-27.