Музика Оксана Іванівна

Музика Оксана Іванівна

магістр медсестринства, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Освіта:

вища медсестринська, закінчила:

Львівський медичний колегіум-медучилище ім. Андрея Крупинського, 1994 р., за спеціальністю «Сестринська справа зі спеціалізацією педіатрія» із присвоєнням кваліфікації медичної сестри

Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського, 1997р., за освітньо-професійною програмою з професійним спрямуванням «Медицина» з присвоєнням кваліфікації бакалавра медицини за спеціалізацією «Сестринська справа»

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», 2012 р., за освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста із спеціальності психологія, спеціалізація медична психологія, присвоєно кваліфікацію психолога

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», 2022 р., за освітньою програмою «Медсестринство», кваліфікація та присвоєний ступінь магістра за спеціальністю 223 Медсестринство

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обовꞌязків сестри медичної в контексті реформування охорони здоровꞌя України». «Аналіз професійної діяльності сестри медичної  в Україні та закордоном»

Публікації:

  1. Музика О.І. Поняття про інвалідність та інклюзивну освіту. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук». 20 травня 2021 р. м. Львів. С. 44-46.
  2. Музика О.І., Дуб Н.Є. Нормативно-правова база управління інклюзивною освітою. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю». 28 травня 2021 р. м. Львів. С. 63-66.
  3. ДУБ Н.Є., Нечипор Н.О., Музика О.І. Інноваційні технології у реалізації принципу доступності до освітнього процесу осіб з інвалідністю. Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу» 24 вересня 2021 р. м. Яремче. С. 16
  4. ДУБ Н.Є., Качор В.Т., Музика О.І. Досвід країн світу у реалізації інклюзивної освіти. Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти» 27 жовтня 2021 р. м. Львів. С. 119-125.
  5. Музика О.І. Наукові погляди закордонних та вітчизняних теоретиків та практиків на інвалідність та інклюзивну освіту Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук». 19 травня 2022 р. м. Львів.