Морфо-антропометричні особливості шийного відділу хребта в осіб юнацького віку Прикарпатського регіону

     Сьогодні, 10.12 2021 року, на кафедрі фундаментальних дисциплін відбувся науковий семінар викладачів та  членів студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних досліджень». На семінарі представили презентацію  дисертаційного дослідження викладача Адамович Олени, яке переросло в монографію «Морфо-антропометричні особливості шийного відділу хребта в осіб юнацького віку Прикарпатського регіону».

    Тема була дуже  цікавою. В її обговоренні активну участь взяли студенти наукового гуртка, науковий керівник Олени Олександрівни – професор, доктор медичних наук, ректор ЛМА Кривко Ю.Я., проректор з наукової роботи ЛМА доцент  Стоколос-Ворончук О.О., проректор з навчальної роботи к.хім.н. Сойка Л.Д., декан факультету №2 к.н.з держ. упр. Дуб Н.Є., завідувач кафедри фундаментальних дисциплін доцент Сопнєва Н.Б., викладачі кафедри. Такий  спільний семінар був проведений вперше і показав зацікавленість студентів до наукових досліджень.