Моноклональні антитіла: застосування для діагностики та лікування

     31 січня 2022 р. викладачами кафедри лабораторної медицини проведено науковий семінар на тему: «Моноклональні антитіла: застосування для діагностики та лікування». Доцент Федечко Й.М., відповідальний за наукову роботу кафедри, детально пояснив походження моноклональних антитіл, відмінності їх від звичайних антитіл, висвітлив питання технології отримання гуманізованих моноклональних антитіл та їх препаратів, охарактеризував сучасні препарати моноклональних антитіл, напрямки їх використання  в медицині (імуноідентифікація, імунодіагностика, ідентифікація клітин крові в автоматичних аналізаторах, імунохімія тощо). 

     Викладач-методист Шашков Ю.І. детально висвітлив питання використання моноклональних антитіл з лікувальною метою: для лікування ревматоїдного артриту, остеопорозу, хвороби Альцгеймера, хвороби Крона, розсіяного склерозу, деяких інфекційних захворювань, зокрема, коронавірусної хвороби. Особливо значних успіхів досягнуто в застосуванні моноклональних антитіл для таргетної терапії онкологічних захворювань.

     З мультимедійною доповіддю на тему: “Застосування моноклональних антитіл у діагностиці гематоонкологічних  захворювань та при визначенні груп крові й резус-фактора” виступила к. пед. н., викладач вищої категорії, викладач-методист кафедри лабораторної медицини  Любінська О. І. 

    Використовуючи моноклональні антитіла (МКА) в діагностиці гематоонкологічних захворювань можливо розпізнати лінійне походження і ступінь диференціювання  лейкемічних клітин через визначення певних їх антигенів. Для проведення імунофенотипування лейкемічних клітин  використовують  стандартизовану панель (МКА) до таких пухлинних клітин. Оскільки, визначення біологічного підтипу, особливо гострої лейкемії має першочергове значення для вибору тактики лікування і прогнозу перебігу захворювання.

    Розкрито питання використання МКА при визначенні груп крові за системою АВО та резус-фактора. МКА  анти-A і анти-B, що використовуються для визначення груп крові, продукуються двома різними гібридомами і є розведеною асцитичною рідиною мишей-носіїв відповідної гібридоми, в якій знаходяться специфічні імуноглобуліни, спрямовані проти  антигенів A і B людини. Переваги використання таких МКА при визначенні груп крові за системою  АВО є такі: час настання реакції аглютинації, її яскравість, у МКА анти-A та анти-B набагато вища, ніж у стандартних сироваток;  висока чутливість та активність  таких реагентів; тест реагенти анти-А і анти-В не продукуються клітинами людини, тому виключена контамінація препаратів вірусом гепатиту та СНІДу. При визначені резус-фактора також можливим є застосування МКА анти-D.