Методичний семінар

    29 листопада 2023 року викладачі кафедри лабораторної медицини Шашков Юрій Ігорович та Різун Ганна Михайлівна підготували методичний семінар на тему: «Студентоцентрованість навчання як сучасна парадигма вищої освіти».

    З набуттям чинності нового Закону України «Про вищу освіту», вища школа України перейшла на нові освітні стандарти: перехід до студентоцентрованого навчання, який є основоположним принципом болонських реформ у вищій освіті та зміщує акценти в освітньому процесі з викладання (передачі знань) на навчання (активну освітню діяльність студента). Нова освітня парадигма визначає студентоцентрований підхід основою організації якісного освітнього процесу у закладах вищої освіти та обов’язковою складовою в наданні якісних освітніх послуг.

    Дякуємо доповідачам за цікавий методичний семінар та можливість безперервного професійного розвитку!