Методичний семінар – квітень 2021

     У квітні 2021 року на кафедрі відбувся запланований методичний семінар. Керівник Халавка Оксана Анатоліївна

    На засіданні були представлені доповіді-презентації викладача-методиста Германович Г.О. «Сучасна українська мова та мовленнєвий етикет майбутніх медиків», викладача-методиста Халавки О.А. «З досвіду співпраці з автентичними видавництвами (як голови обласного методоб‘єднання викладачів іноземних мов)»  та кандидата економічних наук, доцента Яворської Ж.Б. «Сприйняття студентами-медиками поняття товар, медична послуга. Медична послуга як об´єкт ринку медичних послуг».

    Змістовність презентацій наповнена напрацьованими методичними знаннями викладачів у дисципліні, які вони викладають в Академії. Зокрема, висловитися, порозумітися, поспілкуватися ми можемо лише завдяки мові наголошує Германович Галина Остапівна. Мова як засіб спілкування та джерело інформації про світ, про народ, якому вона належить. Наше слово це і розповідь про себе. Слово – форма, одяг наших думок, почуттів, переживань, що кому болить, той про те й говорить. А вчитись говорити правильно і по-етикету завжди актуально в побуті, в робочому колективі, зі студентами у навчальному процесі.

    Доповненням знань до актуальної мовознавчої літератури з англійської мови є джерела подані Халавкою Оксаною Анатоліївною закордонних видань, тренінгів, семінарів, акцій, конкурсів, інноваційних новітніх програм, вебінарів, інтернет-порталів, літніх мовних таборів. Ця інформація буде цікавою широкому колу знавців англійської мови і тим, хто її вивчає.

    Цікавою і дискусійною була доповідь-інформація Яворської Жанни Броніславівни про сучасний стан ринку медичних послуг в Україні. Багато питань виникало до доповідача, оскільки гострі проблеми не до кінця реформованої медицини потребують ще ґрунтовного вивчення  досвіду передових країн у галузі охорони здоров´я, і ринку медичних послуг у світі. 

     Проведено підсумки  методичних семінарів  2020-2021 н.р. на кафедрі, а також відбувся обмін думками викладачів про позитивність проведення таких заходів для покращення та удосконалення методичної роботи.

 Завідувач кафедри.

 

Доповідь-Халавка Оксана Анатоліївна

 

Презентації