Методологія аналізу державного та суспільного розвитку з позиції концепції Френсіса Фукуями

     5 жовтня 2020 року було проведено науковий семінар на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін.

     Доповідач – кандидат філософських наук Рутар С.М. виступив з доповіддю на тему: «Методологія аналізу державного та суспільного розвитку з позиції концепції Френсіса  Фукуями».

     Це – американський філософ, політичний, громадський  діяч і публіцист японського походження, професор Стенфордського університету. В його концепції про побудову державності  аналізується розвиток демократії та права. Рівність і сила народу стають основоположними канонами державної політики. Він стверджує, що демократичне врядування, «здорова» ринкова економіка та соціальний розвиток залежать від трьох ключових компонентів політичного порядку: державних інститутів, демократичної підзвітності та верховенства права.  Вивчений досвід  науковця показує, що наше громадянське суспільство, а особливо студентська молодь,   може почерпнути раціональне зерно його вчень.

     Колектив кафедри взяв участь в обговоренні  тематики доповіді, обмінявся  думками  і виробив практичні рекомендації для освітньої роботи. Ці мудрі вчення повинні доносити до студентів  викладачі на лекціях при вивченні гуманітарних дисциплін і формувати в їх свідомості  правову і національну   стратегію розвитку  держави України.

 

 

 

 

 

 

     По завершенню засідання член кафедри  доктор історичних наук, професор Берест Р.Я. подарував завідувачці кафедри Лозинській С.О. та завідувачу навчально-методичного відділу Федорику В.М. свої новітні видання на історичну тематику.