Медичний форум “Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека”

   12-13 жовтня 2023 р. викладачі кафедри лабораторної медицини Древко І.В., Шашков Ю.І., Менів Н.П., Різун Г.М., Двулят-Лешневська І.С., Засанська Г.М., Сидор О.К та завкафедри лабораторної медицини Федорович У.М. прийняли участь у медичному форумі “Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека”. Медичний форум приурочений до 136-річчя з дня народження академіка Л.В. Громашевського, щорічним “Читанням” пам’яті академіка Л.В. Громашевського та 30-річчя створення Національної академії медичних наук України.

    Модератор:

    Вікторія Іванівна Задорожна – член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор, директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України, завідуюча  відділом епідеміологічного аналізу і вакцино-профілактики (м. Київ, Україна).

    В рамках медичного форуму відбулася:

    🔸 Науково-практична конференція з міжнародною участю  «Інфекціні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біобезпека»;

    🔸 Сателітний симпозіум «Актуальні питання епідеміології, біобезпеки та інфекційних хвороб».

    Дякуємо організаторам та доповідачам про цікавий фаховий форум та можливість безперервного професійного розвитку!