Любінець Лідія Анісіївна

Любінець Лідія Анісіївна

кандидат медичних наук, доцент.

Освіта:

ЛНМУ імені Данила Галицького; 1979р.

Лікар-педіатр.

Спеціальність 14.03.4 «Патологічна фізіологія»

Дисертаційна робота на тему: «Вплив простагландину Е2 на метаболічні ефекти гідролізату казеїну на фоні токсичного гепатиту і білкового голодування»

 

Сфера наукових досліджень

Вивчення громадського здоров’я, в тому числі ментального здоров’я в різних груп населення в сучасних умовах. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на психологічний стан працівників медичної сфери.

Публікації:

  1. Kachmarska Marta, Borowiec Wsewołod, Liubinets Lidija. Ocena wpływu stresu społecznego na stan zdrowia psychicznego pracowników medycznych i kierowników zakładów opieki zdrowotnej. / Międzynarodowa konferencja naukowa «DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO» – OSTATNIE DOŚWIADCZENIA I OBECNE WYZWANIA. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. 13-15.10.2022. STRESZCZENIA. POLSKA. 2022:102-103.
  2. Качмарська М., Боровець В., Любінець Л. Оцінка впливу соціальних стресів на стан психічного здоров’я медичних працівників, керівників закладів охорони здоров’я та студентів вищих медичних навчальних закладів. Українські медичні вісті. 2022. Т.14, №3-4(92-93):99.
  3. О.О. Чугай, Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментальної пневмонії / О.О. Чугай, Л.А. Любінець // Світ медицини та біології. – 2017. – №2 (60).- С. 172-174. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=S_med_2017_2_43
  4. Кравець Б.Б. Динаміка показників ліпопероксидації, активності антиоксидантного захисту та протеїназо-інгібіторної системи в крові морських свинок при  експериментальній бронхіальній астмі і пневмонії. /Б.Б. Кравець, Л.А. Любінець //Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2017. № 1 (47). С.138-141.  http://www.aptm.org.ua/ru/archives/759
  5. Регеда М. С., Любінець Л. А., Небелюк Н.М. Роль процесів перокисного окиснення ліпідів та активності ферментів антиоксидантного захисту в легенях в патогенезі експериментальної бронхіальної астми //Науковий журнал “Медичний форум”. – 2017. – №12 (12). – С. 51-53. http://www.medicinelviv.org.ua/archive/2017/12_2017.pdf
  6. Регеда М. С., Любінець Л. А., Щепанський Б. Ф. Особливості імунного гомеостазу в динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми / М. С. Регеда, Л. А. Любінець, Б. Ф. Щепанський // Вісник наукових досліджень. – 2018. – №2. – С. 133-135.  https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/8745
  7. Городецький О. Т Особливості змін фагоцитарної активності лейкоцитів в крові за умов формування поєднаної патології експериментального пародонтиту та адреналінового пошкодження міокарда та їх корекції корвітином. / Городецький О. Т., Регеда М. С., Городецький Т. М., Заяць Л. М., Любінець Л. А. //Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. 2020;1(59):160-166.