Любінець Лідія Анісіївна

Любінець Лідія Анісіївна

кандидат медичних наук, доцент.

Освіта:

ЛНМУ імені Данила Галицького; 1979р.

Лікар-педіатр.

Спеціальність 14.03.4 «Патологічна фізіологія»

Дисертаційна робота на тему: «Вплив простагландину Е2 на метаболічні ефекти гідролізату казеїну на фоні токсичного гепатиту і білкового голодування»

 

Сфера наукових досліджень

Вивчення громадського здоров’я, в тому числі ментального здоров’я в різних груп населення в сучасних умовах. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на психологічний стан працівників медичної сфери.

Публікації:

 1. «Патоморфологія та патофізіологія людини. Ч.І. Загальна нозологія» [навчальний посібник ]      Любінець Л.А., Щурко М.М. Львів. Літературна агенція «Піраміда», 2023, 77 с.
 2. «Загальна патофізіологія» [навчальний посібник ] Любінець Л.А., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2022, 111 с.
 3. Любінець Л.А., Щурко М.М., Нечипор Н.О. Основні аспекти мовлення між підлітками. “Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates” 4th International Scientific and Practical Internet Conference, February 23-24, 2023, Dnipro, Ukraine, р.194-198.
 4. Marta Kachmarska, Lidjia Liubinets, Dawid Śmiałko, Vsevolod Borovets, Halyna Shveda. Ocena poziomu lęku reaktywnego specjalistów pracujących z pacjentami na nowotwory / Assessment of the level of reactive anxiety of specialists working with cancer patients. Choroby nowotworowe wyzwaniem dla systemu jchrony zdrowia i nauki. 8 Międzynarodowa onkologiczna konferencja naukowa. Streszczenia wystąpień. Sanok, 18-20 maja 2023 r., s.57-58.
 5. Щурко М.М., Нечипор Н.О., Любінець Л.А. «Спосіб життя і цукровий діабет». Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів, присвяченій Дню науки «Актуальні питання клінічної медицини під час воєнного стану: погляд молодих науковців». 24 травня 2023 р. Харків, с.34.
 6. Kachmarska Marta, Borowiec Wsewołod, Liubinets Lidija. Ocena wpływu stresu społecznego na stan zdrowia psychicznego pracowników medycznych i kierowników zakładów opieki zdrowotnej. / Międzynarodowa konferencja naukowa «DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO» – OSTATNIE DOŚWIADCZENIA I OBECNE WYZWANIA. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. 13-15.10.2022. STRESZCZENIA. POLSKA. 2022:102-103.
 7. Качмарська М., Боровець В., Любінець Л. Оцінка впливу соціальних стресів на стан психічного здоров’я медичних працівників, керівників закладів охорони здоров’я та студентів вищих медичних навчальних закладів. Українські медичні вісті. 2022. Т.14, №3-4(92-93):99.
 8. О.О. Чугай, Фагоцитарна активність лейкоцитів у динаміці розвитку експериментальної пневмонії / О.О. Чугай, Л.А. Любінець // Світ медицини та біології. – 2017. – №2 (60).- С. 172-174. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=S_med_2017_2_43
 9. Кравець Б.Б. Динаміка показників ліпопероксидації, активності антиоксидантного захисту та протеїназо-інгібіторної системи в крові морських свинок при експериментальній бронхіальній астмі і пневмонії. /Б.Б. Кравець, Л.А. Любінець //Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2017. № 1 (47). С.138-141.  http://www.aptm.org.ua/ru/archives/759
 10. Регеда М. С., Любінець Л. А., Небелюк Н.М. Роль процесів перокисного окиснення ліпідів та активності ферментів антиоксидантного захисту в легенях в патогенезі експериментальної бронхіальної астми //Науковий журнал “Медичний форум”. – 2017. – №12 (12). – С. 51-53. http://www.medicinelviv.org.ua/archive/2017/12_2017.pdf
 11. Регеда М. С., Любінець Л. А., Щепанський Б. Ф. Особливості імунного гомеостазу в динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми / М. С. Регеда, Л. А. Любінець, Б. Ф. Щепанський // Вісник наукових досліджень. – 2018. – №2. – С. 133-135. https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/8745
 12. Городецький О. Т Особливості змін фагоцитарної активності лейкоцитів в крові за умов формування поєднаної патології експериментального пародонтиту та адреналінового пошкодження міокарда та їх корекції корвітином. / Городецький О. Т., Регеда М. С., Городецький Т. М., Заяць Л. М., Любінець Л. А. //Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. 2020;1(59):160-166.