Литвин Тарас Миколайович

Литвин Тарас Миколайович

кандидат філософських наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:

Закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка у 1995 році.

1996-1999 рр. – аспірантура на філософському факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності «Історія філософії ».

Професійна діяльність:

1995-1996 роки – керівник відділу госпдоговірної тематики Верхньодністрянської археологічної експедиції ІН НАН України

З 2000 до 2018 року – викладач, старший викладач, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Львівської філії Європейського університету. З листопада 2018 р. – до тепер –  помічник ректора з кадрової роботи, викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського за внутрішнім сумісництвом.

Сфера наукових досліджень:

Тема наукових досліджень – історія, археологія; історія української філософії; культурологія

Автор та співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних праць у фахових наукових виданнях України та за її межами.

Публікації:

  1. Литвин Т.М. Шишко В.В. Деякі аспекти охорони культурної спадщини в Україні // Право та держава у метаантропологічній проекції сучасності: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 27 квітня 2017 р.). – Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2018. – С.90-94.
  2. Литвин Т.М. Шишко В.В. Кримінально-правові аспекти «чорної археології» в Україні // Матеріали Всеукраїнської  конференції “Вдосконалення правового механізму захисту прав і свобод людини і громадянина в умовах євроінтеграції”, 27 березня 2018 р. ; кафедра кримінального права і процесу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка». – Львів : СПОЛОМ, 2018. – C.343-346. – Бібліогр. в кінці публ. – ISBN 978-966-919-376
  3. Литвин Т.М. Типологія Майерс-Бріггс в роботі сучасного менеджера.// Матеріали VІ Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів 5 грудня 2018р. «Сучасна парадигма розвитку підприємництва в Україні: соціально-економічні та фінансові аспекти»; кафедра економіки та підприємництва Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет», Національний університет «Львівська політехніка», Львівський інститут економіки і туризму. – Львів, 2019. – С.117-119
  4. Литвин Т.М., Підкуймуха Т.І. Специфіка глобалізаційних процесів в Україні. Матеріали VІI Міжвузівської науково-практичної конференції викладачів та студентів 19 листопада 2019р.

«Фінансово-економічні засади розвитку підприємництва» »; кафедра економіки та підприємництва Львівська філія ПВНЗ «Європейський університет», Національний університет «Львівська політехніка», Львівський інститут економіки і туризму, Одеcький Національний економічний університет. – Львів, 2019. – С.158-161

  1. Литвин Т.М., Шийка З.М.Відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку: до постановки проблеми. матеріали доповідей, виступів і повідомлень учасників VI-го всеукраїнського столу 10 грудня 2020р. «Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції; кафедра теорії та історії держави і права, конституційного та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ. – Львів, 2020. – С. 67-70