Лісна-Міськів Наталія Євстахівна

Лісна-Міськів Наталія Євстахівна

асистент кафедри, лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам (2018)

Освіта:

У 2008 році з відзнакою закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Аспірант заочної форми навчання Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Сфера наукових досліджень:

Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер в умовах вищого навчального закладу

Публікації:

  1. Лісна-Міськів Н. Є. Характеристика структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності на праксеологічних засадах та результати її практичного впровадження / Н. Є. Лісна-Міськів // збірник наукових праць «Наукові записки кафедри педагогіки», випуск 43, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Харків, 2018 р. – С. 180 – 190.
  2. Лісна-Міськів Н. Є. Професійно-особистісне становлення майбутніх фахівців на засадах праксеологічного підходу у вищих медичних навчальних закладах / Н. Є. Лісна-Міськів // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 26-27 жовтня 2018 року, м. Дніпро. Част.І./ наук.ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 43 – 43
  3. Лісна-Міськів Н. Є. Потенціал інноваційних освітніх технологій викладачів вищих медичних закладів для підвищення якості професійної підготовки студентів/ Н.Є. Лісна-Міськів // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток професійної майстерності в умовах нової соціокультурної реальності», 11-12 квітня 2019 року, м. Тернопіль, 2019. – С.12-14.
  4. Лісна-Міськів Н.Є. Психолого-педагогічні аспекти підвищення мотиваційної спрямованості та розвитку позитивного ставлення студентів до навчання /Н.Є. Лісна-Міськів// Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей/ Бердянський державний педагогічний університет ; укладач Петровська К. В. – Бердянськ, 2019. – С. 113-117.
  5. Лісна-Міськів Н.Є. Підготовка майбутніх медичних сестер до професійної діяльності у контексті праксеологічного підходу: практичні аспекти /Н. Є. Лісна-Міськів//Трансформаційні процеси в підготовці сучасного медичного та фармацевтичного працівника: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Рівне, 26-27 березня 2020 р. / ред.кол.: Р.О. Сабадишин та ін. – Рівне: КЗВО «Рівненська медична академія», 2020. – С. 73-75.