Кузьменко Ольга Василівна

Кузьменко Ольга Василівна

магістр медсестринства, викладач вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:

Вища медсестринська

Львівський медичний колегіум – медучилище, 1994 р., сестринська справа, кваліфікація медична сестра

Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2001 р., педагогіка і методика середньої освіти, біологія, кваліфікація вчитель біології, валеології та основ екології

Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського, 2005 р., медицина, кваліфікація бакалавра медичної сестри

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», 2015 р., сестринська справа магістр, кваліфікація наукового співробітника (сестринська справа, акушерство)

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті реформування охорони здоров’я України. Аналіз стандартів діяльності сестри медичної в Україні та закордоном.

Публікації:

  1. Yurko N.A., Protsenko U.M., Kuzmenko O.V. «Medical English: the key digital learning tools», Grail of Science, Periodical Scientific Journal, № 12-13 April 2022, p. 471(Index Copernicus Internetional)
  2. Nadiia Yurko, Uliana Protsenko, Olha Kuzmenko «ENGLISH FOR HEALTHCARE: THE POPULAR ELECTRONIC DICTIONARIES» Збірник знаходиться у відкритому доступі: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/ issue/view/ 15.04.2022.
  3. Неділько Р.В., Кузьменко О.В. Аналіз карти медсестринського обстеження госпіталю Коні-Айленд, Бруклін, Нью-Йорк, США, матеріали І Регіональної науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «Року медсестринства в Україні 2020», 30 вересня 2020 року.
  4. Манишин О., Тісновець І.І., Кузьменко О.В. Професійна гігієна ротової порожнини: етапи, аналіз статистиних даних. «Теоретичні та практичні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників ІІ Регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, травень 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2020 р.
  5. Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В., Кузьменко О.В. Дебрифінг – інноваційний метод навчання студентів-медиків: Збірник тез наукових доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, травень 2021 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2021 р.
  6. Bezkorovaina U. Yu., Nedilko R. V., Kuzmenko O. V. Debriefing – innovative method of teaching medical students. / Lviv, May 2021/ – Lviv: Andrei Krupynskyi Lviv Medical Academy, 2021.
  7. Партика У.Б., Кузьменко О.В. Порівняльний аналіз результатів якісної успішності студентів при проведенні підсумкового модульного контролю в час пандемії COVID-19: Збірник тез наукових доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, травень 2021 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2021 р.
  8. Partyka U.B., Kuzmenko O.V. Comparative analysis of the results of qualitative performance of students during the final modular control during the COVID-19 pandemic. / Lviv, May 2021/ – Lviv: Andrei Krupynskyi Lviv Medical Academy, 2021.
  9. Merchuk A., Shkirpan O., Yurko N., Kuzmenko O. The general aspects of Сovid rehabilitation. Abstracts of XXV International Scientific and Practical Conference /Varna, Bulgaria, May 11 – 14, 2021/