Курпіта Наталія Володимирівна

Курпіта Наталія Володимирівна (Kurpita N.V)

Науковий керівник: канд. іст. н. Лозинська С.О.

Тема: «Медична реклама як мотивація впливу української молоді у відмові від тютюнопаління»

У магістерській роботі розкривається роль і методи впливу соціальної реклами в попередженні набуття шкідливої звички паління, яка на сьогодні є гострою медико-соціальною проблемою у суспільстві. Аналізуються потенційні можливості її дієвості на зміну моральної поведінки молоді через засоби масової інформації. 

У роботі знайшов практичне відображення авторський експериментальний проект. Особлива увага автором приділена розробці практичних рекомендації щодо покращення впливу медичної реклами антипаління на молодіжний соціум в Україні.