Костерева Наталія Василівна

Костерева Наталія Василівна

викладач, відповідальна за FB, сайт кафедри

Освіта:

У 2001 році закінчила Львівський державний медичний коледж та у  2008 –  Львівський національний університет імені Івана Франка

Сфера наукових досліджень:

Розвиток медсестринства в Україні. Історичні аспекти розвитку медсестринства в Україні та Галичині.

Публікації:

  1. Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. Фазан М.В., Пагулич А.С.   Пріоритетні компетентності в практичній діяльності сестри медичної при виконанні медсестринського процесу в Україні та Німеччині. «Теоретичні та практичні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, травень 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична акдемія ім. А. Крупинського», 2020
  2. Костерева Н. В. Роль сестри медичної при наданні амбулаторно – поліклінічної допомоги. Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 21-22 жовтня 2016 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2016. – 116 с.
  3. Олексюк-Нехамес А. Г., Костерева Н. ВОсобливості лікувальної тактики із залученням цитіколіну для покращення когнітивної функції в період реабілітації хворих після ішемічного інсульту. «Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса 17-18 березня 2017 року). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2017. – 116 с.
  4. Покітко А. Н., Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. Порівняльна характеристика медсестринських та реабілітаційних процесів на основі міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я. «Теоретичні та практичні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 16 травня 2019 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського», 2019. – 113 с.
  5. Рудакова Н.Є., Костерева Н.В. Перевернуте навчання: актуальність запровадження при викладанні дисципліни «Медична та соціальна реабілітація». Збірник тез доповідей Х науково-практичної конференції  з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми та перспективи», 24 жовтня 2019 р., м. Житомир