Костерева Наталія Василівна

Костерева Наталія Василівна

Викладач вищої категорії

Освіта:

вища, закінчила:

Львівський державний медичний коледж. 2001р. «Сестринська справа». Бакалавр

Львівський національний університет імені Івана Франка. 2008р. Біологія. Мікробіологія та імунологія. Викладач біології та хімії.

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування, магістр.

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті реформування охорони здоров’я України.

Публікації:

 1. Стаття на тему: Костерева Н. В. «Роль сестри медичної при наданні амбулаторно-поліклінічної допомоги» Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22.10.2016 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2016. – 116 с.
 2. Стаття на тему: «Використання засобів індивідуального захисту (масок) у закладах вищої освіти: від теорії до практики» Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. ІІ МІЖНАРОДНИЙ УКРАЇНО-НІМЕЦЬКИЙ СИМПОЗІУМ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я: «Громадське здоров’я в соціальному та освітньому просторі – виклики в умовах реформування і перспективи розвитку», м. Тернопіль. 22-24.09.2020 р. Фахове видання «Вісник Соціальної гігієни та організація охорони здоров’я України» 3(85)/2020 (Certificate of participation Kostereva Natalia in the second INTERNATIONAL UKRAINIAN-GERMAN PUBLIC HEALTH SYMPOSIUM Public Health in the Social and Academic Fields: Challenges in the Conditions of Reform and Prospects of Development)
 3. «Особливості лікувальної тактики із залученням цитіколіну для покращення когнітивної функції в період реабілітації хворих після ішемічного інсульту» Олексюк-Нехамес А. Г., Костерева Н. В. «Пріоритети розвитку медичних наук у ХХІ столітті»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса 17-18.03.2017 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2017. – 116 с.
 4. «Особливості клінічних проявів синкопальних станів» Олексюк-Нехамес А. Г., Костерева Н. В. Забезпечення здоров’я нації та здоров’я особистості як пріоритетна функція держави: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса 18–19.01.2019 р.). – Одеса: ГО «Південна фундація медицини», 2019. – 116 с.
 5. «Порівняльна характеристика медсестринських та реабілітаційних процесів на основі Міжнародної Класифікації Функціонування Обмеження Життєдіяльності та Здоров’я» Костерева Н.В., Рудакова Н.Є., Покітко А. Н. «Теоретичні та практичні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, 16.05.2019р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського», 2019. – 113 с.
 6. «Перевернуте навчання: актуальність запровадження при викладанні дисципліни: медична та соціальна реабілітація» Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. (Матеріали Х науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми та перспективи», присвячена 145-річчю заснування навчального закладу, 24-25.10.2019 р., м. Житомир).
 7. «Пріоритетні компетентності в практичній діяльності сестри медичної при виконанні медсестринського процесу в Україні та Німеччині» Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. Фазан М.В., Пагулич А.С. «Теоретичні та практичні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції (м. Львів, травень 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського»
 8. «Дистанційне навчання в умовах COVID-19 у ВНЗ» Неділько Р.В., Ліщук Р.М., Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю: «Вища освіта в медсестринстві: проблеми та перспективи»,  м. Житомир. 22.10.2020 р.
 9. «Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців з медсестринства у сфері реформування медичної допомоги в Україні» Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу» присвячена 30-річчю Незалежності України. Івано-Франківський медичний університет 24.09.2021 р. м. Яремче
 10. Костерева Н.В. Використання інтерактивного навчання при вивченні дисципліни «Основи медсестринства» як методу підготовки конкурентноспроможних медичних сестер // Міністерство охорони здоров’я України, Івано-Франківський національний медичний університет, Опольська політехніка (Польща), Опольський Університет (Польща), Університет ім. Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словакія), Карловий Університет (Чехія), Литовський Університет наук здоров’я (Литва), Тартуський університет (Естонія), Університет Вармії та Мазури в Ольштині (Польща), Варшавський медичний університет (Польща) – «Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу»: матеріали науково-методичної конференції з міжнародною участю, м. Івано-Франківськ-Яремче, 23 вересня 2022 р.
 11. Костерева Н.В. Особливості самостійної роботи студентів спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Сестринська справа» при вивченні дисципліни «Основи медсестринства» // Міністерство охорони здоров’я України, Черкаська медична академія, Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща) – Актуальні проблеми методології вищої та фахової передвищої медичної (фармацевтичної) освіти: сучасні виклики та нові можливості: матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 15 жовтня 2022 р.
 12. Костерева Н. В. Застосування методу рольових ігор при вивченні дисципліни «Основи медсестринства» // Міністерство охорони здоров’я України, Запорізький державний медичний університет, Медичний фаховий коледж Запорізького державного медичного університету – ІІ Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ, ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 23 січня 2023 року.