Короткий Валерій Васильович

Короткий Валерій Васильович

кандидат медичних наук, доцент

Освіта:

Львівськй медичний інститут, лікувальний факультет, 1975

Професійна діяльність:

Лікар гематолог вищої категорії, головний гематолог Львівської області;

Лікар терапевт вищої категорії;

Сфера наукових досліджень:

Сучасні методи діагностики і лікування в терапії і пульмонології. Оцінка загального рівня соматичного здоров’я студентів ВНЗ і вплив фізичної активності на нього.

Публікації:

  1. Пропедевтика внутрішньої медицини: підручник для ВНЗ III- IV р.а./ Ю.У. Децик, О.Г. Яворський, Короткий В.В. та ін.; – 5-е вид. – К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 552с. + 12 с. кольор.вка + 1 двобіч.електрон.опт.диск (DVD -ROM).
  2. Гельнер З.А., Короткий В.В., Івасівка Р.С. – «Про доцільність застосування холелесану при хронічному некалькульозному холециститі та дискінезії жовчовивідних шляхів за даними  міського гастроентерологічного відділення №1 5-ї клінічної лікарні м. Львова», – Матеріали ХVII конгресу світової федерації українських лікарських товариств, Тернопіль, 20 – 22 вересня 2018р. стор. 111- 112.
  3. Курбан М.М., Матущак О.М., Короткий В.В. – «Місце гастритолу у терапії синдрому подразнення кишечника» (Збірник «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини», – Матеріали ХІ міжнародної міждисциплінарної науково- практичної конференції, сан. «Квітка полонини», 13- 14 квітня 2018 р.)
  4. Короткий В.В., Івасівка Р.С., Матущак О.М. – «Ефективність симбіотика Preema® в комплексному лікуванні хронічного пієлонефриту» (Збірник «Сучасні аспекти збереження здоров’я людини», – Матеріали ХІ міжнародної міждисциплінарної науково- практичної конференції, сан. «Квітка полонини», 13- 14 квітня 2018 р.) 
  5. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської роботи за спеціальності 223 Медсестринство./укл.: Короткий В.В., Сойка Л.Д., Рутар С.М.; за загальної ред. Ю.Я.Кривко. – Л.ВНКЗ ЛОР « Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського», 2019.
  6. Івасівка Р.С., Новосад А.Б., Короткий В.В., – Ефективність препарату «Мебікар ІС» при стресіндукованих загостреннях синдрому подразненої кишки» – Збірник праць ХІІІ міжнародної міждисциплінарної науково- практичної конференції, Ужгород, 2020.