Короткий Валерій Васильович

Короткий Валерій Васильович

кандидат медичних наук, доцент

Освіта:

1975-Львівський медичний інститут, отримав вищу освіту за спеціальність,, лікувальних справа» та здобув кваліфікацію лікаря

1975-1977-клінічна ординатура зі спеціальності «Гематологія та переливання крові», з 1979року-головний гематолог Львівської області.

1982-захистив кандидатську дисертацію. 

1983-2013-асистент і доцент кафедри пропедевтики внутрішніх  хвороб Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького. 

З 2013року працюю у Львівській медичній  академії ім. Андрея Крупинського.

Сфера наукових досліджень:

Методи діагностики і лікування в гематології, пульмонології, гастроентерології, терапії.

Автор 118 публікацій,1 підручника  і 1 посібника для студентів медичних ВНЗ.

Публікації:

1.Гельнер З. А.,Новосад А.Б.,Івасівка Р. С.,Матущак О. М.,Короткий В.В.-Про доцільність застосування холелесану при хронічному некалькульозному холецистіті та дискенезії жовчовивідних шляхів.-Матеріали 17 Конгресу світової федерації українських лікарських товариств, Тернопіль,21-22 вересня 2018р,с.111-112.

2.Короткий В.В.,Івасівка Р.С.,Матущак О.М.-Ефективність симбіотика  Preema в комплексному

лікуванні хронічного пієлонефріту.-Матеріали 11 міжнародної  міждисциплінарної науково-практичної конференції, сан. ,,Квітка полонини”,13-14 квітня 2018р.,С.38-39.

3.Пропедевтика внутрішньої медицини:підручник для ВНЗ 3-4 р.а./ Ю.І.Децик,О.Г.Яворський, В.В.Короткий та ін.;- 5-е вид.-К.:ВСВ «Медицина», 2018,-552с.+12с.кольор.вкл+1 двобіч.електронно оптичний диск(DVD-ROOM).

4.Короткий В.В.,Гельнер З.А,,Івасівка Р.С.,Новосад А.Б.-Досвід застосування фітопрепарату Альтабор в лікуванні негоспітальних пневмоній.-Матеріали 11 міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції,сан.,, Квітка полонини ‘’,13-14 квітня 2019р,С.75-76.

5.Сойка Л.Д.,Короткий В.В.,Рутор С. М.; за загальною  ред.Ю.Я.Кривка,-Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерської роботи за спеціальностю 223.Медсестринство. -Л. ВНКЗ,,Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини імені А.Крупинського,2019,-23с.

6.Івасівка Р.С.,Новосад А.Б.,Короткий В.В.-Ефективність препарату Мебікар ІС при стресіндукованих загостреннях синдрому подразненої кишки.-Збірник праць 13 міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції, Ужгород,2020,с.17-18.

7.КарпінськаТ.Г.,Грабовська Т.В.,Середа С.В.,Короткий В.В.- Показники стану здоров’я сучасних підлітків, як одна з складових здоров’я населення держави,-Укр.мед.часопис,2021-5/6,#3(143)-с.84-85.

8.Короткий В.В.-Згадка про вчителя,чудову людину, В книзі.Богдан Качоровський-видатний український вчений,-автор-упорядник і редактор Ю.М.Панишко,- Львів, 2021,с.145-146.

9.Децик Ю.І.,Яворський О.Г.,Короткий В.В. і ін.-Пропедевтика внутрішньої медицини:підручник для ВНЗ  3-4р.а.-6-е видання-К. ВСВ «Медицина», 2021,552с.+12кольор.вкл+Електронний ресурс.