Коротка Вікторія Олегівна

Коротка Вікторія Олегівна

кандидат технічних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії

Освіта:

Закінчила технологічний факультет Української академії друкарства.

У 2015р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності «Машини і процеси поліграфічного виробництва».

Професійна діяльність:

З 2015 до 2017 року – асистент кафедри поліграфічних медійних технологій і паковань Української академії друкарства. З 2020 р. – до тепер – викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського.

Сфера наукових досліджень:

Тема наукових досліджень – інформатизація медичної галузі; ІТ в медицині; оптимізація технологічних параметрів трафаретного способу друкування на біорозкладальних плівкових пакованнях з метою одержання якісних зображень; вивчення експлуатаційних характеристик плівок з біодомішками та впливу властивостей біорозкладальних плівок на якісні показники відбитків трафаретного друкування.

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць у фахових наукових виданнях України та за її межами, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus. В тому числі 3 патентів на корисні моделі, монографії, навчально-методичного посібника, лабораторного практикуму, довідника.

Публікації:

  1. Information and methodological technologies of the marketing activity management system in higher education institutions / Tetiana Fursykova, Inna Boychuk, Nadiia Baluk, Olena Karpii, Viktoriia Korotka // International Journal of Computer Science and Network Security. — 2021. —VOL.21, No.12. — pp. 383-390.
  2. Коротка В. О. Перспективи використання біорозкладальних полімерів у медичній галузі // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Медицина. Виклики. Освіта», Бахмутський мед. коледж: тези доп. — Бахмут-Харків: 2022. — с. 35-37.
  3. Коротка В. О. AR-технології в пакувальній індустрі / В. О. Коротка // Квалілогія книги: зб. наук. праць. — Львів: УАД, 2021. – №2 (40). — с. 59-67.
  4. Коротка В. О. «Розумне паковання» у світовій пакувальній індустрії // Квалілогія книги: зб. наук. праць. — Львів: УАД, 2019. — №1 (35). — С. 46-53.
  5. Korotka Optimization of image screen printing process on film biodegradable packaging / Viktoriia Korotka, Svitlana Havenko, Kseniya Bazylyuk // Journal of graphic engineering and design. — Serbia, Novi Sad: University of Novi Sad. — 2017. — №8.— рp. 11-16.
  6. Слоцька Л. С. Лабораторний практикум з дисципліни «Технологія видавничо-поліграфічної справи (друкарські та брошурувально-палітурні процеси)» для студентів спеціальності «Дизайн» / Слоцька Л. С., Коротка В. О., Менжинська Н. В. // Львів: — Укр. акад. друкарства, 2017. — 72 с.
  7. Коротка В. О. Технологія трафаретного друкування на пакованнях з біорозкладальних плівкових матеріалів: монографія / В. О. Коротка, Р. С. Зацерковна. — Львів: Ліга-Прес, 2015. — 150 с.
  8. Korotka V. Badania wpływu temperatury na degradację chemiczną foliowych materiałуw stosowanych do produkcji opakowań / V. Korotka, V. Kochubei, R. Zatserkovna // Miesięcznik techniczno-ekonomiczny «Opakowanie». — 2014. — №7.— S. 53-56.