Королишин Ольга Андріївна

Королишин Ольга Андріївна

магістр медсестринства

Освіта:

ВНКЗ ЛОР « Самбірський медичний коледж» 2017р., молодший спеціаліст (медсестринство )
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського МОЗ УКраїни» 2018р.,бакалавр

ДВНЗ «Тернопільський національний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського МОЗ УКраїни» 2020р., магістр

Практична діяльність:

медична сестра Відділення Анестезілогії та інтенсивної терапії  

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ “ЛІКАРНЯ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА” КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ” БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ТА ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ”

Сфера наукових досліджень:

Медсестринський супровід та ефективність різних видів знеболення після гінекологічних операцій.

Публікації:

  1. Геряк С.М.,Добрянська В.Ю.,Зубатюк(Королишин) О.А.,Багній Н.І.,Корда І.В,Добрянський Т.О. Особливості впливу коморбідної патології на розвиток післяпологових гінійносептичних захворювань //Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику: зб. наук. праць Всеукр. міждисципл. наук.- практ. конф., 27-28 лютого 2020 року / За ред. М. М. Корди, С. М. Геряк, М. І. Шведа. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2020.2.-(23 с)
  2. Добрянська В.Ю., Зубатюк(Королишин) О.А., Геряк С.М., Петренко Н.В, Багній Л.В., Олексяк О.І. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНОСЕПТИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ// Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику : зб. наук. праць Всеукр. міждисципл. наук.- практ. конф., 27-28 лютого 2020 року / За ред. М. М. Корди, С. М. Геряк, М. І. Шведа. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2020.2.-(35-37 с)