Корчинський Іван Осипович

Корчинський Іван Осипович

доктор економічних наук, доцент.

Освіта:

Кандидат економічних наук 08.06.01  «Економіка промисловості».

Тема дисертації: «Формування та функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції».

Доктор економічних наук 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством».

Тема дисертації: «Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки» ДД№008911, 2019р.

Сфера наукових досліджень

Дослідження основних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Цифрова економіка та економічна безпека.

Публікації:

  1. Патент на корисну модель №151216 «Спосіб отримання флавоноїдно-пероксидазного комплексу і пероксидази із коренів і листя хрону», д. екон.н. Корчинський І.О.
  2. Корчинський І.О., Фірман Н.А. Цифрова медицина: особливості та проблеми становлення в Україні. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Випуск 1(01). URL: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/51 DOI: 10.32782/dees.1-16
  3. Корчинський І.О., Щадило М.І. Дослідження основних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Соціально-правові студії. Том 5. 2022 №2. С. 54-61. https://doi.org/10.32518/2617-4162-2022-5-2-54-60
  4. Корчинський І.О., Щадило М.І. Стратегія реалізації безпекових механізмів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. №5. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-04-02
  5. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України/ За ред. Семака Б.Б. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 502 с.
  6. Бюджетно-податкова безпека:  навчальний  посібник.  За  ред.  Миськів  Г.В. Львів: ЛьвівДУВС, 2020. 272 с.
  7. Корчинський І.О. Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері: теорія, методологія і практика: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 442 с.
  8. Корчинський І.О., Антонюк Р.Р. Архітектоніка організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості в аграрних підприємствах: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2016. 222 с.