Корчинський Іван Осипович

Корчинський Іван Осипович

доктор економічних наук, доцент.

Освіта:

Кандидат економічних наук 08.06.01  «Економіка промисловості».

Тема дисертації: «Формування та функціонування інфраструктури ринку сільськогосподарської продукції».

Доктор економічних наук 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством».

Тема дисертації: «Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки» ДД№008911, 2019р.

Сфера наукових досліджень

Дослідження основних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Цифрова економіка та економічна безпека.

Публікації:

  1. Патент на корисну модель №151216 «Спосіб отримання флавоноїдно-пероксидазного комплексу і пероксидази із коренів і листя хрону», д. екон.н. Корчинський І.О.
  2. Priss, O., Korchynskyy, I., Kryvko, Y., Korchynska, O. (2023). Leveraging horseradish’s bioactive substances for sustainable agricultural development. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 18, No. 8, pp. 2563-2570. https://doi.org/10.18280/ijsdp.180828 https://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.180828.
  3. Корчинський І.О., Фірман Н.А. Цифрова медицина: особливості та проблеми становлення в Україні. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Випуск 1(01). URL: http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/51 DOI: 10.32782/dees.1-16
  4. Корчинський І.О., Щадило М.І. Дослідження основних методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. Соціально-правові студії. Том 5. 2022 №2. С. 54-61. https://doi.org/10.32518/2617-4162-2022-5-2-54-60
  5. Корчинський І.О., Щадило М.І. Стратегія реалізації безпекових механізмів підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління. 2022. №5.   DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-04-02
  6. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи України/ За ред. Семака Б.Б. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 502 с.
  7. Бюджетно-податкова безпека:  навчальний  посібник.  За  ред.  Миськів  Г.В. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 272 с.
  8. Корчинський І. О. Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері: теорія, методологія і практика: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 442 с.
  9. Корчинський І. О., Антонюк Р. Р. Архітектоніка організаційно-економічного механізму забезпечення прибутковості в аграрних підприємствах: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2016. 222 с.