Клонцак Ореста Ігорівна

Клонцак Ореста Ігорівна

кандидат педагогічних наук, асистент кафедри, заступник завідувача кафедри по роботі з викладачами іноземних мов.

Освіта:

Львівський національний університет ім. Івана Франка,  ф-т іноземних мов, мова та література (англійська)

Професійна діяльність:

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних праць. Розробник примірних навчальних  та робочих програм з англійської мови. 

Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації у 2019 р.

Сфера наукових досліджень:

Організація освітнього процесу в системі університетської освіти США; особливості розвитку академічно-громадського навчання в університетах США; інноваційні підходи до організації навчання в закладах вищої освіти.

 

Публікації:

  1. Клонцак О. Шляхи підготовки педагогів до організації та застосування програм академічно-громадського навчання в університетах США / О. Клонцак // Виховання дітей та молоді: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред. О.Карпенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 86 – 89.
  2. Клонцак О. Історичні та організаційно-педагогічні аспекти розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США / О. Клонцак // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні запити: колективна монографія / Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін; за заг. редакцією Д. Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 47–69.
  3. Клонцак О. Шляхи підготовки педагогів до організації та застосування програм академічно-громадського навчання в університетах США / О. Клонцак // Виховання дітей та молоді: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред. О.Карпенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 86 – 89.
  4. Клонцак О. Історичні та організаційно-педагогічні аспекти розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США / О. Клонцак // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти: відповідь на сучасні запити: колективна монографія / Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін; за заг. редакцією Д. Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 47–69.
  5. Клонцак О. Напрями реалізації академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ ст. / О. Клонцак // Тези доповідей міжнародної наукової конференції «Теоретичні на практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір». – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – С. 115 – 116.
  6. Клонцак О. Застосування програм академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ ст. / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019 : інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ-Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. – С. 189 – 191.
  7. Клонцак О. Перспективи застосування американського досвіду організації академічно-громадського навчання у системі університетської освіти України / О. Клонцак // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – Вип. 3. – С. 205 – 208.
  8. Клонцак О. Сучасний стан розвитку академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017 : освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 48 – 49.
  9. Клонцак О. Організація міжнародного академічно-громадського навчання майбутніх фахівців : досвід американських університетів / О. Клонцак // European Humanities Studies : State and Society. – Kyiv, Krakow : East European Institute of Psychology, 2017. – № 4 (IV). – С. 61 – 72.