Карвацька Іванна Андріївна

Карвацька Іванна Андріївна (Karvatska I.A.)

Науковий керівник: канд. мед. н., доц. Федечко Й.М.

Тема: «Медсестринський супровід пацієнтів з аутоімунними процесами при порушеннях толерантності внаслідок активації TLR- рецепторів структурами мікроорганізмів».

У роботі подано результати дослідження поширеності та автоімунних захворювань (АІЗ) – ревматоїдного артриту (РА) і системного червоного вовчака (СЧВ), а також показники вперше виявлених випадків впродовж року на території Львівської області. 

Обчислено та проаналізовано статистичні показники в окремих адміністративних районах з метою обґрунтування напрямків медсестринського супроводу пацієнтів з вказаною патологією. Виявлено, що поширеність РА в області суттєво не відрізняється від загальних в Україні, але є нижчою ніж в регіонах Земної кулі з найвищими відповідними показниками захворюваності. Статистичний розподіл показників захворюваності РА серед дітей і підлітків в окремих мікрорегіонах області не співпадає з відповідними даними щодо дорослого населення. Обґрунтовується думка про значимість інфекційного фактора і PAMP-TLR взаємодії для розвитку АІЗ.

В роботі доводиться необхідність і важливість медсестринського супроводу пацієнтів з АІЗ.