Хміляр Ірена Романівна

Хміляр Ірена Романівна

доктор філософії, асистент кафедри.

Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта:

Львівський державний університет імені Івана Франка, 1994 р., романо-германські мови та література, викладач англійської мови та літератури.

2022 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.

Нагороджена сертифікатом за високий рівень професіоналізму від ініціативи «Партнери із оцінки змін», регіональної  програми АВА/СЕЕLІ.

Учасник тренінгу TESOL-Ukraine National Teacher Development Institute “Teaching Writing as a 21st Century Skills”, 2020 року.

Сфера наукових досліджень:

розвиток медсестринської освіти в Україні та за кордоном, нетрадиційні методи навчання для студентів-медиків.

Публікації:

 1. Ісаєва О. С., Хміляр І. Р. Компетенція англійської мови у медсестринській практиці. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 140 с.
 2. Ісаєва О.С., Шумило М.Ю., Хміляр І.Р. Паламаренко І.О., Аврахова Л.Я «English Medical Competence» у співавторстві із авторським колективом Ісаєва О.С., Шумило М.Ю., Паламаренко І.О., Аврахова Л.Я. Киів. 2019.- 380 с.
 3. Ісаєва, О. С., & Хміляр, І. Р. (2019a). Оновлена модель підготовки медсестер. Інноваційна педагогіка, 12(1), 98–101.
 4. Ісаєва, О. С., & Хміляр, І. Р. (2019b). Інформатизація навчального процесу у вищих медичних закладах України. Інноваційна педагогіка, 10(1), 149–151.
 5. Khmilyar I. (2021a). Nursing profession through the perspective of the Swiss labor market. Актуальні питання гуманітарних наук, 35(6), 244–250.
 6. Khmilyar, I. (2021d). Competence characteristics of a nurse in Switzerland: professional, ethical and legal practice. Молодь і ринок, 2(188), 134–139.
 7. Ісаєва, О. С., & Хміляр, І. Р. (2019–2020). Емоційний інтелект медсестри в контексті реформування медичної освіти. Директор школи, ліцею, гімназії: Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання», 2, Кн. 2, Т. ІІ (25), 151–161.
 8. Isayeva, O., Shumylo, M., Khmilyar, I., Mylyk, O., & Myskiv, I. (2020). Blended learning in higher medical education: principles and strategies of teaching foreign languages. Advanced education, 14, 11–18.
 9. Shumylo, M., Isayeva, O., Khmilyar, I., Huziy, I., Yaremko, H. & Drachuk, M. (2022). Creativity as an essential aspect in medical education. Creativity studies, 15(1), 182–198.
 10. Ісаєва, О. С., & Хміляр, І. Р. (2019c). Модернізація підготовки фахівців середньої ланки у системі медичної освіти. Influence of scientific achievements in education on the development of modern society: proceedings of the International scientific and practical conference. (26-27 April, 2019). (pp. 188–190). Vilnius, Lithuania: Izdevnieciba Baltija Publishing.
 11. Хміляр, І. (2019). Досвід ступеневої освіти Швейцарії у процесі підготовки медичних сестер України. Modern educational space: the transformation of national models in terms of integration: proceedings of the II International Scientific Conference. (pp. 162–165). Leipzig, Germany: Leipzig University.
 12. Ісаєва, О. С., & Хміляр. І. Р. (2020a). Якісна медсестринська освіта – вимога сучасного українського суспільства. Current trends of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries: proceedings of the scientific and practical conference. (25–26 September, 2020). (pp. 229–232). Lublin, Poland: Izdevnieciba Baltija Publishing.
 13. Ісаєва, О. С., & Хміляр, І. Р. (2020b). Цифрова грамотність майбутнього медика. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції, Т. 4. (1 травня, 2020). (с. 88–90). Чернівці, Україна: МЦНД.
 14. Хміляр, І. (2021). Порівняльна характеристика компетентностей медсестер у Швейцарії та в Україні. Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів: матеріали тез доповідей Х міжнародного науково-методологічного Інтернет-семінару (13 травня 2021 р.). (с. 75–76). Київ–Хмельницький: «Термінова поліграфія», 2021.
 15. Khmilyar, I. (2021c). Professional and personal development, quality development: competence requirements of a modern nurse in Switzerland. Trends in development of innovative scientific research in the context of global changes: proceedings of the International scientific conference. (07–08 May, 2021). (pp. 51–53). Riga, Latvia: Baltija Publishing.
 16. Khmilyar, I. (2021b). Development of nursing professional education in Switzerland. Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences: proceedings of the I Correspondence international scientific and practical conference, published in periodical scientific journal Grail of science 4. (7 May, 2021). (p. 471–474). Vinnytsya, Ukraine: NGO European Scientific Platform.
 17. Хміляр, І. Р. (2021e). Навчання медсестер у кризових умовах на прикладі Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського. Актуальні проблеми навчання і виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі: збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (5 листопада 2021 р.). (c. 125–128). Мукачево, Україна: Мукачівський державний університет.
 18. Хміляр, І. Р. (2021f). Шляхи реформування медсестринської освіти в Швейцарії. Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. (26–27 листопада 2021 року).  (с. 266–270). Львів, Україна: Національний університет «Львівська політехніка».
 19. Khmilyar, I. R. (2021). English competence in Nursing Practice: handbook. Lviv, Ukraine: Publishing house of Lviv Polytechnic.
 20. Ісаєва, О. С., & Хміляр, І. Р. (2019–2020). Емоційний інтелект медсестри в контексті реформування медичної освіти. Директор школи, ліцею, гімназії: Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання», 2, Кн. 2, Т. ІІ (25), 151–161.