Грицишин Богдан Русланович

Грицишин Богдан Русланович

кандидат медичних наук, викладач

Освіта:

 В 2009 році закінчив Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. 

З 2009 по 2012 рік навчався на інтернатурі у вищезгаданому університеті за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».

 В 2020 році отримав звання кандидата медичних наук. 

В 2021 році лікар ультразвукової діагностики

Трудова діяльність:

 • з 2013 року до теперішнього часу – КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», лікар акушер-гінеколог вищої категорії пологового відділення.
 • з 2022 року до теперішнього часу – викладач кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології у Львівській медичній академії  ім. А. Крупинського

Громадська діяльність:  

 • з 2012 року і до теперішнього часу член Асоціації акушер-гінекологів України
 •  з 2013 року і до теперішнього часу член Всеукраїнського лікарського товариства

Сфера наукових досліджень: Перебіг вагітності та пологів у жінок із екстрагенітальною патологією. Вагітність високого ризику. Вагітність та захворювання щитоподібної залози.

Публікації:

 1. Паєнок ОС, Паєнок АВ, Костів МО, Грицишин БР. Корекція психоемоційного стану у вагітних із дифузним токсичним зобом за даними стандартизованого багатофакторного опитування особистості. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2014;7(63):97–103. 
 2. Паєнок ОС, Паньків ІВ, Костів МО, Грицишин БР. Вплив дифузного нетоксичного зоба на розвиток плацентарної недостатності, перебіг гестації та пологів. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2018;14(2):138–142. 
 3. Payenok O, Hrytsyshyn B, Kostiv M. Peculiarities and rehabilitation of uteroplacental and fetal blood circulation in terms of placental insufficiency in pregnant women with thyroid disorders. European Applied Sciences. 2018;2:2427. 
 4. Грицишин БР. Особливості перебігу вагітності і стан фето-плацентарного комплексу у жінок з патологією щитоподібної залози. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2019;1:87–93.
 5. Грицишин БР. Аналіз поширеності патології щитоподібної залози під час гестації серед жінок Львівської області. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2019;15(2):56–61.
 6. Паєнок ОС, Костів МО, Грицишин БР. Вплив оксидантного стресу на розвиток метаболічних порушень у вагітних із дифузним токсичним зобом. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. 2019;1(85):44–51.
 7. Грицишин БР. Стан плацентарної системи та перинатальні результати у вагітних із вузловими утвореннями щитоподібної залози. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ендокринна патологія у віковому аспекті» (2627 листопада 2015 р.). Харків. 2015;3031.
 8. Паєнок ОС, Грицишин БР, Костів МО. Вплив йододефіциту на функцію щитоподібної залози та лактацію у породіль. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у XXI ст. (14–15 квітня 2017 р.). Одеса. 2017; 31–34.
 9. Паєнок ОС, Грицишин БР, Костів МО. Порушення репродуктивного здоров’я жінок з ендемічними тиреопатіями під впливом екологічних і струмогенних чинників. International research and practice conference «Innovative technology in medicine:experience of Poland and Ukraine» (28–29 April 2017.). Lublin. 2017;59–62.
 10. Грицишин БР, Костів МО. Вплив плацентарної недостатності на адаптацію новонароджених у ранньому неонатальному періоді в жінок із дифузним токсичним зобом. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Пріоритети розвитку медичних наук у XXI ст.  (17–18 березня 2017 р.). Одеса. 2017; 33–36.
 11. Паєнок ОС, Грицишин БР, Костів МО. Психологічний статус вагітних із тиреопатіями. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Рівень ефективності на необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» (2–3 березня 2018 р.). Київ.2018;40–42.
 12. Payenok O, Hrytsyshyn B, Kostiv M. Results of doplerometric study of hemodynamic system of mother – placenta – fetus in pregnant women with pathology of thyroid gland. International research and practice conference «The development of medical sciences: problems and solutions» (27–28 April  2018.)  Brno – The Czech republic, 2018; 51–53.
 13. Payenok O, Hrytsyshyn B, Kostiv M. Prophylaxis and Rehabilitation of Placental Dysfunction in Postpartum Women with Thyropathy in Terms of Iodine Deficiency. International research and practice conference «Prospects for the development of medicine in EU countries and Ukraine» (21–22 December 2018.)  Wloclawek – Rebublic of Poland, 2018; 60–62.

Патент:

Паєнок ОС, Костів МО, Грицишин БР, винахідники; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, патентовласник. Спосіб прогнозування важкості перебігу дифузного токсичного зобу у вагітних та породіль. Патент на корисну модель № 131838. 2019 січ. 25.