Гопаненко Ольга Орестівна

Гопаненко Ольга Орестівна

кандидат біологічних наук

Освіта:

Львівський державний медичний коледж, за спеціальністю Лабораторна діагностика.

Львівський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю біологія

Професійна діяльність:

Автор 26 наукових праць, в тому числі 1 посібника та 1 патенту. Розробник примірних та робочих програм з дисциплін кафедри, тестових завдань для складання ліцензійних іспитів, методичних рекомендацій до практичних занять та самостійної роботи студентів. Член Львівського осередку Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини.

Сфера наукових досліджень:

Особливості професійної підготовки студентів із вадами слуху спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення фахових дисциплін; ліпідологія; імунологія.

Основні публікації за напрямом

  1. Гопаненко О. О. Жирнокислотний склад фосфоліпідів і естерифікованого холестеролу плазми крові кролів за гострого аргінінового панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко, Й. Ф. Рівіс // Український біохімічний журнал — 2015. — Т. 87, № 2. — С. 133–140.Режим доступу: http://dx.doi.org/10.15407/ubj87.02.133
  1. Гопаненко О. О. Пероксидні процеси в крові, печінці та скелетних м’язах кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко, Й. Ф. Рівіс // Біологія тварин. — 2015. — Т. 17, № 3. — С. 43–51. Режим доступу: https://aminbiol.com.ua/index.php/ua/151-arkhiv/bt-17-3-2015-ua/797
  2. Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі / Й. Ф. Рівіс, А.В. Шелевач, В.В. Федак, О.О. Гопаненко, І.І. Саранчук. – Львів : Сполом, 2017. – 159 с.
  3. Рівіс Й., Саранчук І., Клим О., Дяченко О., Стадницька О., Федак В., Гопаненко О. Особливості нагромадження важких металів у бджолиному обніжжі (пилку рослин) в різних природних зонах Карпатського регіону. Агронаука і практика. – Львів-Оброшино, 2022. – Вип. 1, Частина 1. – С. 36-42. Режим доступу: https://doi.org/10.32636/agroscince.2022-(1)-1-6 
  1. Рівіс Й., Саранчук І., Клим О., Дяченко О., Стадницька О., Федак В., Гопаненко О. Склад важких металів у тканинах бджіл залежно від екологічного стану довкілля. Агронаука і практика. – Львів-Оброшино, 2022. – Вип. 1, Частина 3. – С. 19-25. Режим доступу: https://doi.org/10.32636/agroscince.2022-(1)-3-4
  2. Rivis Y., Zaborski D., Gutyj B., Hopanenko O., Diachenko O., Stadnytska O., Klum O., 6.I., Bratyuk V., Fedak V. Quantitave and simultaneus gas chromatografic determination of various forms long-chain fatty acids in biological material / Scientific Papers. Series D. Animal Science. – Bucharest, 2022. Vol. 65. №. 2. Р. 24-29.  Web of Science Режим доступу: https://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2022/issue_2/Art3.pdf
  1. Rivis Y., Hopanenko O., Stasiv O, Stadnytska O., Gutyj B., Diachenko O., Saranchuk I., Klum O., Fedak V., Bratyuk V. Peroxide processes and biosynthesis of cholesterol derivatives in rabbit tissues at acute L-arginin-induced pancreatitis and its correction / Scientific Papers. Series D. Animal Science. – Bucharest, 2022. Vol. 65. №. 2. Р. 34-45. Web of Science Режим доступу: https://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2022/issue_2/Art5.pdf

Тези доповідей на міжнародних конференціях:

1. Рівіс Й. Ф., Саранчук І. І., Клим О. Я., Дяченко О. Б., Стадницька О. І., Гопаненко О. О. Вміст важких металів у грунті та бджолиному обніжжі в різних природних зонах Карпатського регіону. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан, досягнення та перспективи аграрної науки і виробництва в умовах євроінтеграції». с. Оброшине, 2–3 червня   2022 р. – Львів-Оброшине, 2022. – С. 95-98. Режим доступу: https://isgkr.com.ua/images/sampledata/Tezy/Tezy%202022_2.pdf

2. Rivis Y., Zaborski D., Gutyj B., Hopanenko O., Diachenko O., Stadnytska O., Klum O., Saranchuk I., Bratyuk V., Fedak V. Quantitave and simultaneus gas chromatografic determination of various forms long-chain fatty acids in biological material / International Conference «Agriculture for Life, Life for Agriculture». – Bucharest, 2022. – P. 28. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1eswhmJltSEVt5lxdIBc85hScbOX5jx9A/view?usp=sharing

3. Rivis Y., Hopanenko O., Stasiv O, Stadnytska O., Gutyj B., Diachenko O., Saranchuk I., Klum O., Fedak V., Bratyuk V. Peroxide processes and biosynthesis of cholesterol derivatives in rabbit tissues at acute L-arginin-induced pancreatitis and its correction / International Conference «Agriculture for Life, Life for Agriculture». – Bucharest, 2022. – P. 31. https://drive.google.com/file/d/1eswhmJltSEVt5lxdIBc85hScbOX5jx9A/view?usp=sharing

На всеукраїнських конференціях:

4. Гопаненко О. О. Cтан та функціональна активність підшлункової залози кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Актуальні проблеми агропромислового виробництва України”. — Львів, 2015. — С. 10–11. Режим доступу: https://isgkr.com.ua/index.php/naukovi-vydannia/materialy-konferentsii

5. Гопаненко О. О. Вміст похідних холестеролу в крові кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених “Актуальні проблеми агропромислового виробництва України”. — Львів, 2016. — С. 9–10. Режим доступу: https://isgkr.com.ua/index.php/naukovi-vydannia/materialy-konferentsii

6. Гопаненко О. О. Зміни пероксидних процесів у тканинах кролів за гострого L-аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко // Матеріали Всеукраїнської Х науково-практичної конференції молодих вчених “Актуальні проблеми агропромислового виробництва України”. — с.Оброшине, 2021. — С. 25–26. Режим доступу: https://isgkr.com.ua/images/sampledata/Tezy/Tezy_2021.pdf