Гончаров Мар’ян Петрович

Гончаров Мар’ян Петрович

викладач кафедри.

Відомості про кваліфікаційні категорії викладачів кафедри:

2022 р. спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

Освіта:

ЛНМУ ім. Д.Галицького 2009 р. Львівський Національний Медичний

Університет ім. Д. Галицького Факультет післядипломної освіти 2012 р.

З 2020 року здобувач вищої освіти магістерського рівня у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського».

Дисципліни, що викладає:

Медсестринсво в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології; Клінічне медсестринство в хірургії. ППА – 10, 12, 19, 20.

Тема:

Симуляційні технології у комплексній підготовці фахової компетентності сестри медичної системи екстренної медичної допомоги Автор: Гончаров М.П

Публікації:

  1. Стаття«Аналітична оцінка хірургічного лікування панкреатиту», науково – практичний журнал «Вісник проблем біології і медицини» №1 том 12 лютого 2016 р., м. Полтава ( УДК 616.37-002-036.11:616 Автори: Гончаров М.П, Хоркава Б.А
  2. Тези«Роль позаудиторної самостійної роботи студента під час вивчення дисципліни «Медсестринство в хірургії»», міжнародна науково – практична конференція «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук», м. Дніпропетровськ -2016р. (ББК 5я43 УДК 61(063) П 27) Автори: Гончаров М.П
  3. Тези – «Догляд медсестрою за пацієнтами в післяопераційний період» м. Київ-2016 (ББК 5я43 УДК 61(063) С91 Автори: Гончаров М.П
  4. Стаття«Хірургічне лікування хворих на апендецит та особливості післяопераційного догляду за ними», науково – практичний журнал «Вісник проблем біології і медицини» №4 том 3,  22 грудня 2017 р., м. Полтава (УДК 616.37-002-036.11:616) Автори: Гончаров М.П, Шведа Ю.І
  5. Затверджена магістерська робота на тему: «Особливості формування фахової компетентності медсестер для роботи в системі екстренної  медичної допомоги»
  6. Подані тези на конференцію яка відбудеться 20 травня 2021 р. I Всеукраїнська наукова-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук»