Германович Галина Остапівна

Германович Галина Остапівна

кандидат філологічних наук, асистент кафедри, заступник завідувача кафедри, учений секретар

Категорія:  спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта:

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002 р., українська мова та література; філолог, викладач української мови та літератури.

2021 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

2015 року отримала Подяку Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації за підготовку переможця IV (фінального) етапу V Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

2016 року отримала Подяку Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації за підготовку переможця IV (фінального) етапу IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка.

2021 року підготувала переможця (I місце) обласного етапу XXII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

За час роботи в навчальному закладі відзначена номінацією «Кращий викладач року».

Сфера наукових досліджень:

медична термінологія; сучасна педагогіка.

Тема: «Медичні терміни зі соматичними компонентами в сучасній українській мові».

Публікації:

 1. Германович Г. О. Медичні терміни з компонентами гем- (гем(о)-, гемат(о)-) та кров(о)- у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 2016. Вип. 41. С. 161–167.
 2. Германович Г. О. Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр. Сер.: Проблеми української термінології. 2016. Вип. 842. С. 51–54.
 3. Германович Г. О. Медичні терміни з компонентами гепат-,
  гепатик(о)-, гепат(о)- та словом печінка у сучасній українській мові // Термінологічний вісник Інституту української мови НАН України: зб. наук. пр. 2017. Вип. 4. С.124–129.
 4. Германович Г. О. Медичні терміни зі соматичними компонентами псих-, псих(о)- у сучасній українській мові // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр. Сер.: Проблеми української термінології. 2017. Вип. 842. С. 51–54.
 5. Германович Г. О. Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра у сучасній українській мові // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. пр. Сер.: Проблеми української термінології. 2018. Вип. 890. С. 36–41.
 6. Германович Г. О. Медичні терміни з компонентами на позначення соматичних понять вухо, горло, ніс у сучасній українській мові // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan, 2018. Zesz. VI. S. 27–35.
 7. Германович Г. О. Медичні терміни з соматичними компонентами кефал-, медул(о)-, менін-, менінг(о)- у сучасній українській мові // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznan, 2019. Zesz. VII/1. S. 85–92.
 8. Германович Г. О. Дослідження медичної термінології в наукових працях кінця XX ст. – початку XXI ст. // Вісник Львівського університету. Сер. філол. 2020. Вип. 72. С. 43–49.
 9. Германович Г. О. Медичні терміни зі соматичними компонентами мазо-, мамо-, масто- та груди в сучасній українській мові // Проблеми української термінології: зб. наук. пр. учасн. XVI Міжнар. наук. конф. «СловоСвіт 2020» (м. Львів, 1–3 жовт. 2020 р.). Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2020. С. 122–126.
 10. «Формування комунікативної компетенції студентів у вищій школі» (III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Соціальна робота в Україні: становлення, перспективи, розвиток» (26-27 травня 2016 року в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності).
 11. «Упровадження європейської практики в діяльність соціальних служб Львівщини» (IV Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна робота: становлення, перспективи, розвиток» (24-25 травня 2018 року в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності).
 12. Германович Г.О. Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні рекомендації до практичних занять для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». 2022. 43 с.
 13. Германович Г.О. Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Львів: КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». 2022. 55 с.