Фітьо Наталія Романівна

Фітьо Наталія Романівна

викладач першої категорії.

Освіта:

Вища, закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 2005 р, медико-профілактична справа, лікар

Сфера наукових досліджень:

Удосконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті реформування охорони здоров’я України.

Публікації:

 1. Фахове видання: Тверда І.І., Яремчук О.В., Фітьо Н.Р. Сучасна медицина: Проблеми і практичні рішення, Журнал «Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка»), № 14(14) 2022.
 2. Олексюк-Нехамес А.Г., Фітьо Н.Р. Особливості фармакотерапевтичної тактики з залученням фенотропілу для лікування когнітивних ускладнень після перенесеного ішемічного інсульту. Медичні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень. Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 вересня 2016 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2016. – 104 с.
 3. Фітьо Н.Р. Історичний огляд становлення медсестринської освіти на теренах Галичини. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма). Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти. У форматі «Року медсестринства в Україні 2020» (м. Львів, 30 вересня 2020 року). – Львів: «Тріада плюс», 2020. – 160 с.
 4. Фітьо Н.Р., викладач другої кваліфікаційної категорії ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», Синиця С.В., асистент ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». Специфічна профілактика – захист від інфекційних захворювань дітей різних вікових груп. Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції (заочна форма). Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти. (м. Львів, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», 27 жовтня 2021р.)
 5. Фітьо Н.Р., викладач ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», «Інноваційні методи навчання в сучасному освітньому просторі». Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти» (м. Львів, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», 27жовтня 2021р.)
 6. Синиця С.В., Фітьо Н.Р. (ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», м.Львів, Україна), Синиця М.П. (ДПТНЗ «ЛВПУКТБ», м.Львів, Україна), Академічна мобільність України як засіб до інтеграції в Європейський освітній простір. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання. (16-17 листопада 2021 року в Донбаській державній машинобудівній академії, м Краматорськ, Україна.)
 7. Synytsia, Assistant of department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Аcademy. N. Fito, Teacher of department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy. В. Khorkava, Teacher of department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy. M. Synytsia, Teacher of department at Lviv Higher Vocational School of Computer Technology and Construction. Ukrainian-Swiss Project “Medical Education Development”: possibilities for the new nursing programs in Ukraine. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Міжнародна проектна діяльність як  складова розвитку професійної майстерності спеціалістів медсестринства»  (16.12.21р., м. Ломжі, Польща).
 8. Фітьо Н.Р., викладач Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського. Самостійна позааудиторна робота здобувачів освіти на прикладі ОК «Латинська мова». Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти» (м. Львів, 27 жовтня 2022 року). – Львів : «Тріада плюс», 2022. 144 с.
 9. Фітьо Н.Р. Історичний огляд становлення медсестринської освіти на теренах Галичини. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма). Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти. У форматі «Року медсестринства в Україні 2020» (м. Львів, 30 вересня 2020 року). – Львів: «Тріада плюс», 2020. – 160 с.
 10. Фітьо Н.Р., викладач другої кваліфікаційної категорії ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», Синиця С.В., асистент ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». Специфічна профілактика – захист від інфекційних захворювань дітей різних вікових груп. Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції (заочна форма). Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти. (м. Львів, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», 27 жовтня 2021р.)
 11. Фітьо Н.Р., викладач ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», «Інноваційні методи навчання в сучасному освітньому просторі». Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти» (м. Львів, ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», 27жовтня 2021р.)
 12. Синиця С.В., Фітьо Н.Р. (ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», м.Львів, Україна), Синиця М.П. (ДПТНЗ «ЛВПУКТБ», м.Львів, Україна), Академічна мобільність України як засіб до інтеграції в Європейський освітній простір. Матеріали Міжнародної наукової конференції. Сучасна освіта – доступність, якість, визнання. (16-17 листопада 2021 року в Донбаській державній машинобудівній академії, м Краматорськ, Україна.)
 13. Synytsia, Assistant of department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Аcademy. N. Fito, Teacher of department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy. В. Khorkava, Teacher of department, Andrey Krupynsky Lviv Medical Academy. M. Synytsia, Teacher of department at Lviv Higher Vocational School of Computer Technology and Construction. Ukrainian-Swiss Project “Medical Education Development”: possibilities for the new nursing programs in Ukraine. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Міжнародна проектна діяльність як  складова розвитку професійної майстерності спеціалістів медсестринства»  (16.12.21р., м. Ломжі, Польща).
 14. Фітьо Н.Р., викладач Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського. Самостійна позааудиторна робота здобувачів освіти на прикладі ОК «Латинська мова». Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти» (м. Львів, 27 жовтня 2022 року). – Львів : «Тріада плюс», 2022. 144 с.