Федечко Йосип Михайлович

Федечко Йосип Михайлович

кандидат медичних наук, доцент

Освіта:

Закінчив Львівський Державний медичний інститут у 1966 р. Аспірантуру при кафедрі мікробіології Київського медичного інституту ім. О. О. Богомольця у 1999 р. Автор більше 120 наукових робіт в галузі вірусології, мікробіології та імунології. Співавтор 4 підручників з мікробіології «Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Мікробіологія з основами імунології» (2 видання)

Публікації:

1. Fedechko Y.M. Bacteriological research of microflora jf the rat’s cfvityu under the fction of opioid analgesies// F ic V.B. Fedechko Y.M., Paltov E.V. / Abstractes for preselection the RECOOP Annual Scientifinc Review CMJ April issue in 2016. P.80/ Zagreb, Croatia/ 2017. https://lma.edu.ua › fedechko-josyp-myhajlovych

2. Фік В. Б., Федечко Й. М., Кривко Ю. Я., Пальтов Є. В. Мікробний склад при шийкової ділянки зубів та ясенного краю білих щурів у нормі.  Abstracts of I International Scientific and Practical Conference Boston, USA 26-28 August 2020. С. 363-368

У  закордонному виданні:

3. Fik V. B., Fedechko Yo. M., Palʹtov Ye. V. Bacterioscopic studies of the microflora in the neck part of the teeth during the experimental action of opioid, after its cancellation and medication correction. Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference Munich, Germany. 2021. 17-19 January. -Р. 31-35.

4. V. B. Fik, R. M. Matkivska, Y. М. Fedechko, V. V. Humeniuk, O. V.Yefremova, Fedonyuk L. Y. Interdependense of the microbiocenose Composition Biopelicle and theseverity degree of Changes in the mucosus Membrane on the Gum Wiadomości Lekarskie. № 5-6 р. 19-24.

 Статті  у фахових журналах:

5. Смоляр Н.І., Дацко В. А. Федечко Й. М. Дослідження факторів патогенності пародонтальної мікрофлори в умовах експериментальної моделі дентальних мікробіоценозів. Повідомлення 1. Актуальні проблеми сучасної медцини. Т.16. в.4(56). 2016.с. 280-285

6. Смоляр Н.І. Дацко В. А. Федечко Й. М. Оцінка антимікробних ефектів фотодинамічної терапії в умовах експериментальної моделі дентальних мікробіоценозів./ Повідомлення 2. Актуальні проблеми сучасної медцини. Т.16. в.4(56). 2016. С. с 287

7. Г.С. Лаврик, О.П. Корнійчук, Й.М. Федечко. Індукція імунної відповіді біоплівковими та планктонними формами Staphylococcus aureus у експерименті \\ Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія// 2018, 4(84): 54-61. https//doi/org/025040/esc/b2018.04.22

8. Заремба Є.Х., Федечко М.Й., Федечко Й.М., Іжицька Н.В., Макар О.Р. Нестабільна стенокардія у хворих іх хронічним обструктивним захвроюваннням легень як наслідок активізації факторів запаленнґ на фоні алаптаціних змін мікрофлори. Актуальні проблеми сучасної медицини т. 18.2018 ю Ву. 6і . 41-45

9. Фік В. Б., Федечко Й. М., Пальтов Є. В., Кривко Ю. Я. Аналіз аплах антибіотикочутливості ізолятів бактерій, виділених у ділянці пришийкової частини зубів та ясенного краю наприкінці шостого і десятого тижнів опіоїдного впливу // Вісник проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 3 (157) . – С. 213-216

Патенти

964213. Бюлетень державної служби інтелектуальної власності №3 2015.

Смоляр Н. І. Корнійчук О.П., Федечко Й. М.,  Дацко В. А.  Спосіб моделювання  мікробіомів ротової порожнини in vitro для визначення факторів вірулентності одонтопатогенних мікроорганізмів. Патент на корисну модель № 109350. Бюлетень державної служби інтелектуальної власності №16. 2016.

Пупін Т.І., Слобода М.Т., Мандич О.В., Федечко Й.М., Мінько Л.Ю., Шикула Р.Г.

Спосіб виявлення біодеградації макромолекул мікробними компонентами  дентальної біоплівки № 22193, опубл.26.12.2017. Бюлетень держслужби інтелектуальної власності №  24. 2017

Посібники, підручники:

  1. Микробиология, вирусология, иммунология. Колектив авторов. Под. ред. акад. В. П. Широбокова «Нова книга». Винница. 2016. 965 с.
  2. Мікробіологія, вірусологія, імунологія. Й. М. Федечко, В. В. Данилейченко, О. П. Корнійчук. Підручник для студентів стоматологічних факультетів «Нова книга». Вінниця. 2017. 375 с. 
  3. В. В. Данилейчико, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І.Солонинко. Мікробіологія з оснвами імунології Видання друге, доповнене та перероблено / «Медицина» К. IVкв 2019 р. 239 с.
  4. Medical Microbiology, Virology and Immunology// Edited by Acad. V. P. Shyrobokov/ Vinnytsia. Nova knyga 2019. 730 p.