Фалик Галина Сидорівна

Фалик Галина Сидорівна

викладач вищої категорії, викладач-методист.

Освіта:

Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1984 р.

Спеціальність: біолог, викладач біології та хімії.

Сфера наукових досліджень

Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників.

Публікації:

  1. Анатомія людини: підручник / [Кривко Ю.Я., Черкасов В.Г.,Кравчук С.Ю.,Сопнєва Н.Б. та ін.] за ред.: проф. Кривка Ю.Я.,проф.. Черкасова В.Г. – Вінниця: Нова Книга, 2020. – 452с.:іл
  2. Тканини. Органи. Системи органів. Остеологя. Артрологія. Міологія:[навчальний посібник ] Фалик Г.С., Нечипор Н.О., Матещук-Вацеба Р.Л. Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020.
  3. Спланхнологія:[навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., Сопнєва   Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020.
  4. Нервова система. Органи чуття [навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2021., 6,1 др.арк.
  5. Серцево-судинна система: [навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2022.
  6. Фалик Г.С. Вакцинація – здоров’я всього суспільства.// «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної студентської науково-практичної конференції – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А.Крупинського», 2019. – с.31-46.
  7. Фалик Г.С.«Професійна підготовка фізіотерапевтів у Великій Британії» – тези VІІ Міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», Хмельницький, 2018, с. 74
  8. Фалик Г.С. «До проблеми забезпечення здорового способу життя студентської молоді» – тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», Хмельницьций, 2017, с.120