Перелік дисциплін,  закріплених за кафедрою психічного

 та фізичного здоров’я:

Нормативні:

 1. Конфліктологія
 2. Кризове психологічне консультування
 3. Масаж
 4. Медична етика та деонтологія
 5. Медична психологія
 6. Медична та соціальна реабілітація
 7. Медсестринство в неврології
 8. Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології
 9. Медсестринство в психіатрії та наркології
 10. Медсестринська етика та деонтологія
 11. Методологія науково-дослідної роботи
 12. Методологія наукової роботи
 13. Неврологія та психіатрія з наркологією
 14. Основи неврології, психіатрії та наркології
 15. Основи психології та міжособове спілкування
 16. Основи психології та міжособове спілкування, медсестринська етика та деонтологія
 17. Основи психології та міжособового спілкування, медичної етики та деонтології
 18. Психічне здоров’я
 19. Фізичне виховання

Вибіркові дисципліни:

 1. Конфліктологія
 2. Медична етика та деонтологія
 3. Медичний туризм
 4. Медсестринство в неврології
 5. Медсестринство в психіатрії та наркології
 6. Медсестринська етика та деонтологія
 7. Методологія науково-дослідної роботи
 8. Неврологія з оцінкою результатів досліджень
 9. Основи психології та міжособове спілкування
 10. Основи психології та міжособове спілкування у фармації
 11. Основи соціальної психології
 12. Посттравматичні стресові розлади
 13. Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень
 14. Психічне здоров’я
 15. Психологія спілкування
 16. Фізичне виховання